جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/04/14 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3637

 گل گشت 

استان تهران

امامزاد
ه عباسعلي(ع)
بقعه امامزاده عباسعلي (ع)در روستاي حصار ساتي واقع در جاده شهريار به رباط کريم قرار دارد.گفته مي شود ايشان از نوادگان امام موسي کاظم (ع) است.بناي قديمي بقعه داراي گنبدي از خشت و گل و فاقد بناهاي الحاقي است .اين بنا در دوره قاجار ساخته شده است.
 امامزاده عبد الله (ع)اسکمان
امامزاده عبد الله در روستاي اسکمان از توابع بخش مرکزي شهرستان شهريار و دهستان رزکان قرار دارد . آن حضرت از نوادگان حضرت امام موسي بن جعفر (ع) است اين بنا نيزدر دوره قاجار ساخته شده و در سالهاي اخير الحاقاتي به آن اضافه شده است .
امامزاده هادي (ع)
امامزاده هادي در داخل شهر شهريار و در خيابان قديمي کرشته قرار دارد.اين امامزاده  دوره پهلوي مرمت شده و ايوانهايي اطراف بنا به شکل شبستان اضافه شده است به طوريکه گنبد و بناي امامزاده از دور قابل رويت نيست..بر اساس شواهد معماري بناي اصلي در دوره قاجار و شبستانها و ايوان اطراف در دوره پهلوي اول ساخته شده و ايوان ورودي و زير زمين در سالهاي اخير ساخته شده است.
امامزاده قاسم(ع) وحيديه
بناي امام زاده قاسم در شهر  وحيديه جنب شهرداري قرار دارد  با توجه به سبک بنا گنبد خانه اصلي آن متعلق به دوره صفوي و اتاق ورودي از الحاقات  دورهقاجار مي باشد.  در سالهاي اخير بناي امامزاده مرمت و باسازي شده است.
امامزاده شاهزاده منصور(ع)
اين امامزاده در روستاي دهشاد پائين و درست روبرو قلعه دهشاد واقع است . به احتمال زياد بناي اصلي امام زاده همزمان با ساخت قلعه دهشاد و دوران قاجار است.
امامزاده عبدالله(ع)سعيد آباد
امامزاده عبد الله (ع)در روستاي سعيد آباد ،واقع در مسير جاده تهران به شهريار قراردارد .گفته مي شود.آن حضرت از نوادگان امام موسي بن جعفر (ع) است. اين بنا در دوره قاجار ساخته شده است.
امامزاده هارون (ع) کرد امير
امامزاده هارون در روستاي کرد امير از بخش مرکزي و دهستان جوقين قرار دارد . اين بنا در دوره صفوي ساخته شده و در دوره قاجارنيز مرمت شده است.در سالهاي اخير قسمتهاي بيروني بنا مرمت شده است
بقعه متبرکه امامزادگان احمد و رضا (ع)
بقعه امامزادگان احمد و رضا (ع) در دهستان رزکان در مسير جاده شهريار به تهران واقع شده است.نسب ايشان به حضرت امام موسي کاظم (ع) مي رسد.ساختمان بقعه مزبور قديمي با ديوارهاي بار بر و پلان مربع شکل است و در دوره قاجار ساخته شده است .
امامزاده بقعه متبرکه امامزاده اقطس (ع)
بقعه امامزاده اقطس شهريار در جاده رباط کريم و در روستاي ((بکه))واقع است . ايشان از نوادگان موسي بن جعفر (ع)است.اين ينا نو سازي شده است.
امامزاده مهدي و جعفر(ع)
امامزاده مهدي و جعفر در روستاي جوقين از بخش مرکزي و دهستان جوقين قرار دارد . اين بنا در دوره قاجار ساخته شده . در سالهاي اخير قسمتهاي زيادي از آن تخريب و نوسازي شده است
امامزا
ده محمد(ع)
اين بنا در شهر جديد وحيديه و درست در پشت تپه جوقين قرار دارد.اين امامزاده يکي از بناهاي منحصر به فرد در استان تهران است که تمامااز خشت و گل ساخته شده است  اين بنا در سال 1386 مرمت و بازسازي شده است.اصل بنا در دوره تيموري ساخته شده است. 
امامزاده يحيي (ع)
اين امامزاده در بلوار روستاي بکه قرار دارد.بعلت قرار گيري امامزاده قاسم (ع) در وحيديه و امامزاده علي اقطس (ع) در مرکز روستاي بکه اين امامزاده مورد بي توجهي و به صورت محلي براي تدفين عده اي از مهاجرين خارجي تبديل شده بودتاريخ ساخت اين بنا مربوط به دوره اسلامي (قاجاريه)مي باشد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبرو دانشگاه
دانش وپژوهش
اقتصادو بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي ودرقلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته