جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/04/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 3638

 رئيس فراکسيون روحانيون مجلس خواستارشد:
 پيگرد قضايي عوامل شناخته شده توهين ها به مجلس  

گروه سياسي
: رئيس فراکسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي خواستارپيگيرد قضايي عوامل شناخته شده توهين ها به قوه مقننه و نمايندگان شد و اعلام کرد: من شنيدم که مقام معظم رهبري هم از اين اتفاقات اظهار ناراحتي کرده اند."محمدتقي رهبر" در گفت  و گو با خانه ملت، با انتقاد از هتک حرمت نمايندگان و مجلس، گفت: تضعيف يک قوه در اين شرايط قطعا به مصلحت کشور نيست.نماينده اصفهان درمجلس ، تصريح کرد: من شنيده ام که مقام معظم رهبري هم از هتک حيثيت، شان و جايگاه مجلس اظهار ناراحتي کرده اند.رهبر با اشاره به جايگاه مجلس بنا به فرموده امام راحل که مي فرمايند:"مجلس در راس امور است"، خاطرنشان کرد: اين مجلسي است که اين همه مقام معظم رهبري از آن  تقدير کرده و فرموده اند که اين يکي از بهترين مجلس هاست که ما مي بينيم.عضو کميسيون قضايي و حقوقي قوه مقننه در ادامه با اشاره به مصوبه اخير مجلس در خصوص طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراکز آموزش عالي غير دولتي، تصريح کرد: حالا گيريم در اين مصوبه  يک اتفاقي افتاده و يا اشتباهي رخ داده است، طبيعتا شوراي نگهبان آن را رد مي کند، همانطور که کرد.وي در ادامه با اظهار اينکه معناي اين کارها، اين نيست که يک عده جمع شده و بيايند عليه مجلس شعاردهند، افزود: اين بدترين حرکتي بود که اتفاق افتاد.رهبر با اعلام اينکه در طي 31 سال گذشته ما کمتر از اين اتفاقات داشتيم، اظهار کرد:من يادم نمي آيد يک عده براي يک مصوبه جمع شده - حق يا ناحق-  عليه آن شعار دهند.رئيس فراکسيون روحانيون مجلس بارديگر با يادآوري اينکه مقام معظم رهبري از اتفاقات و حرکت هاي اخير ناراحت شده اند، خاطرنشان کرد: بالاخره هر قوه اي در کشور تضعيف شود، نظام تضعيف شده است.نماينده اصفهان با اظهار اينکه ما دولت را تضعيف نمي کنيم و معتقديم مجلس و قوه قضائيه هم نبايد تضعيف شوند، خاطرنشان ساخت: هر جا ممکن است يک سهوي، اشتباهي و يا نسياني رخ دهد که براي همه اينها براي تصميم گيري نهايي هم راهي باز است.رهبربار ديگر با ابراز تاسف ازاتفاقات پيش آمده در مقابل مجلس، تصريح کرد: متاسفانه آن اتفاقات خوب نبود و يک عده اي دراين ميان تندوري کردند.عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با انتقاد از ارائه کنندگان مجوز به تجمع کنندگان در بهارستان، اين سوال را مطرح کرد: چرا بايد به اين حرکت ها مجوز داده شود.وي ادامه داد: مگر قرار نيست به حرکت هايي که تنش زاست، مجوز داده نشود.رهبردرادامه اين پرسش را هم مطرح کرد: پس چرا وزارت کشور يا استانداري تهران براي اين حرکت ها و تجمع ها اجازه مي دهند.وي افزود: مگرقراراست وقتي مجلس مصوبه اي داشت يک عده اي تجمع کرده وبگويند چرا به اين مصوبه راي داديد.رئيس فراکسيون روحانيون مجلس با اعلام اينکه من موافقت وزارت کشور يا استانداري تهران را براي تجمع دوهفته پيش مقابل مجلس رد مي کنم، خاطرنشان کرد: وزارت کشور و استانداري اشتباه کردند و نبايد اينکار مي شد، چون اگر اين روند ادامه يابد، يک روز کارگرها، روزديگر آموزش و پرورشي ها و يک روز هم ديگر قشرها مي آيند. نماينده اصفهان براين اساس خليفه کشي درکشور را باب کردن، درست ندانست و اظهارکرد: هتک حرمت از هيچ يک از نهادهاي قانونگذاري، اجرايي و يا قضايي نبايد صورت گيرد.وي با جاهلانه و انحرافي خواندن هتک حرمت مجلس به خاطريک مصوبه که آن هم بايد به تائيد شوراي نگهبان برسد، خاطرنشان کرد: درموقعيتي که دشمنان ما مترصد اين بوده که نيروهاي انقلاب به روي هم چنگ انداخته و اختلافات را افزايش دهند، اين حرکات ميدان دادن به دشمنان است تا هتک حيثيت از نظام شود.عضو کميسيون قضايي بار ديگر با اشتباه خواندن ارائه مجوز به تجمع کنندگان در مقابل مجلس، اظهارکرد: بايد به صراحت بگويم ارائه اين مجوز که به نظر من جهت داراست از اشتباهات وزارت کشور و استانداري تهران بود.رهبر خاطرنشان کرد: اگر عده اي به يک مصوبه راي دادند و عده ديگر راي ندادند، اين بدين معني نيست که نمايندگان و رئيس مجلس را زير سوال برده و آنها را بکوبيم و اظهاراتي از قبيل به توپ مي بنديم و امثال اينها را به زبان جاري سازيم.وي با يادآوري لزوم تائيد مصوبات مجلس ازسوي شوراي نگهبان، اظهار کرد: همان گونه که ديديد شوراي محترم نگهبان هم مصوبه مورد نظر را رد کرد و حال بايد از اهانت کنندگان پرسيد براي چيزي که راه دارد، چرا بايد کار به اينجا بکشد.عضو کميسيون قضايي مجلس براين اساس، خواستارپيگيرد قضايي عوامل شناخته شده توهين ها به قوه مقننه و نمايندگان شد و اعلام کرد: بايد با عوامل خاص شناخته شده اي که اقدام به ايجاد تنش و هتک حرمت کردند، برخورد شود.وي درتوضيح لزوم برخورد با عوامل ايجاد تنش در مقابل مجلس، گفت: افرادي که مقابل مجلس تجمع کردند علاوه برهتک حرمت نظام، سوژه به دست دشمنان براي تشويش افکار عمومي داده و خطراتي براي کشور ايجاد کردند.رهبر درعين حال در پايان سخنان خود ابراز اميدواري کرد که ديگر اين اتفاقات در کشور رخ ندهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبرو دانشگاه
دانش وپژوهش
اقتصادو بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي ودرقلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته