جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/04/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3644

 مدير کل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري :
 تشريح وضعيت فرهنگي دانشجويان ايراني خارج کشور 

مديرکل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تشکيل شوراي سياست گذاري فعاليت فرهنگي دانشجويان خارج از کشور خبر داد و گفت: نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي نيز در اين شورا درگير هستند.
جليل دارا در گفتگو با مهر با تشريح برنامه هاي فرهنگي وزارت علوم براي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از کشور افزود: ما در نظر داريم با ارسال بسته هاي فرهنگي ارتباطاتمان را با دانشجويان ايراني خارج از کشور قوي تر کنيم. رايزنان علمي خارج از کشور نيز از بسته هاي فرهنگي استقبال کرده اند.
وي با بيان اينکه اولويت اصلي ما براي اين منظور، دانشجويان بورسيه است گفت: به دليل اينکه اين دسته از دانشجويان پس از ورود به کشور در دانشگاه ها تدريس  مي کنند رسيدگي به امور فرهنگي آنها در اولويت قرار دارد.
مديرکل امور فرهنگي وزارت علوم درخصوص وضعيت فعلي فرهنگي دانشجويان ايراني خارج از کشور گفت: نمي توان برخي از مشکلات را ناديده گرفت. در خارج از کشور نيز به دليل وجود هجمه هاي فرهنگي ممکن است دانشجويان دچار لغزش هايي شوند اما براساس آنچه رصد شده دانشجويان خارج از کشور به ويژه بورسيه تعلق خاصي به هويت ايراني و اسلامي بودن خود دارند. وي با بيان اينکه به گفته رايزنان خارج از کشور ما در زمينه فرهنگي براي دانشجويان خارج از کشور به شدت در مضيقه هستيم، افزود: لذا بايد اين روحيه را در آنها تقويت کرد هرچه فعاليت فرهنگي ما قوي تر باشد احساس تعلق اين افراد نيز بيشتر مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبرو دانشگاه
دانش وپژوهش
اقتصادو بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي ودرقلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته