جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/04/31 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنج شنبه) نسخه شماره 3649

 گرماي هوا خليج فارس را درگير بحران زيست محيطي مي کند  

تاثيرافزايش دماي آب دريا خليج فارس بر روي حيات مرجان ها دو سال پيش با مرگ اکثر مرجان  ها در عمق کمتر از 5 متر در سواحل خليج فارس به وضوح مشاهده شد. بحراني که امکان وقوع آن با توجه به افزايش بي سابقه دماي هوا در تابستان امسال نيز دور از ذهن نيست.
محمدباقر نبوي معاون دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با افزايش دماي خليج فارس و تاثير آن روي مرجان هاي دريايي گفت: افزايش دماي خليج فارس که به عقيده بسياري از کارشناسان تحت تاثير افزايش گرمايش زمين است را مي توان يکي از معضلات زيست محيطي نه فقط در خليج فارس بلکه در سراسر آب هاي آزاد جهان به حساب آورد.
او ادامه داد: تاثيراين افزايش دمايي بر روي حيات مرجان ها دو سال پيش با افزايش گرماي دماي آب خليج فارس به وضوح مشاهده شد.
نبوي افزود: دو سال پيش که دماي هوا دريا به درجه حرارت بي سابقه 36 درجه سانتي گراد رسيد، در مناطقي، تا عمق شش متر در سواحل جنوبي کشور متاسفانه شاهد مرگ و مير اکثر مرجان ها بوديم که البته نه فقط در سواحل ما بلکه در ساير کشورهاي حوزه خليج فارس نيز مشاهده شد. او در مورد علل اين گرمايش آبي توضيح داد:  نظريات کارشناسي متفاوتي در اين زمينه وجود دارد از جمله وقوع طوفان هايي مانند گونا که در سال 1387 رخ داد اما به اعتقاد اکثر صاحبنظران دليل اين گرمايش، تحت تاثير گرم شدن سراسري زمين است که يک چالش جهاني به حساب مي آيد. عاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در مورد امکان ايجاد آلودگي حرارتي ناشي از صنايع و تاسيسات در سواحل خليج فارس افزود: تاثير تاسيسات ساحلي در روند توليد آلودگي گرمايي تاثير دارد اما اين تاثير بيشتر به صورت نقطه اي است و نمي تواند موجب افزايش دماي سراسر خليج فارس شود.
او احتمال رخداد مرگ و مير مرجان ها در خليج فارس را با وجود افزايش دماي هواي بي سابقه تابستان امسال را رد نکرد اما تصريح کرد: خوشبختانه تاکنون هيچ آماري مبني بر مرگ مرجان هاي دريا در سواحل خليج فارس مشاهده نشده است و پايش مناطق و سواحل مرجاني به طور مرتب در دستور کار سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد.
نبوي تاکيد کرد: غير از آلودگي حرارتي وافزايش دماي آب دريا که بر بقاي مرجان ها موثر است، پارامترهايي مانند آلودگي هاي آبي و ساخت و ساز جزاير عظيم در خليج فارس که موجب تغيير در جريان هاي دريايي مي شود نيز نقش موثري بر سلامتي مرجان هاي منطقه دارد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، مرجان هاي دريايي تشکيل دهنده يکي از تاثيرگذارترين اکوسيستم هاي طبيعي هستند که براي بسياري از جانداران دريايي مانند اسفنج ها و انواع ماهي ها نقش پناهگاه را ايفا مي کنند. با افزايش دماي هوا و به طبع آن گرم شدن آب درياها، حيات اين زيستگاه هاي دريايي مهم به شدت تهديد مي شود.
تهديد اصلي براي صخره هاي مرجاني آلودگي آب ونيز گل و لاي ناشي از طرح هاي ساختماني است .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبرو دانشگاه
دانش وپژوهش
اقتصادو بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي ودرقلمرو ورزش
اجتما عي
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته