جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/06/06 - روزنامه سراسري صبح ايران ( شنبه) نسخه شماره 3679

 روانشناسي رشد نوجواني 
 استاد محترم:جناب دکتر احدي---دانشجو : ريحانه ايزدي ( قست نوزدهم)

11- صبور و شکيباست
12- سازنده است
13- قدرشناس است
14 -در زندگي هدفدار است
15- در کارهاي گروهي شرکت مي کند
16- وظيفه شناسي نسبت به  ديگران دارد
17- از انتقاد عصباني نمي شود
18- براي کارهايش خود تصميم مي گيرد
19- بذله گو و شوخ طبع است
20- معمولا در چند فعاليت گروهي شرکت مي کند
21- قضاوتش نسبت به ديگران عادلانه است
22- علاقه مند است به ديگران کمک کند
23- امتياز خود را به رخ ديگران نمي کشد
24- اجازه نمي دهد کمبودها او  را از مسير انساني خارج کند
.25- سعي در ارتقا شخصيت خود از طريق تلاش و فعاليت دارد
رشد عاطفي
شکل گيري عواطف
اين سوال هميشه مطرح بوده که آيا آدمي با عواطف معيني به دنيا مي آيد. اکثر روان شناسان به اين نتيجه                رسيده اند که تقريبا تمام نشانه هاي عواطف اصلي آدمي را مي توان از نوزادي در وي مشاهده کرد. نوزادان نيز قادرند حالات عاطفي ديگران را در برخورد به خود احساس کنند. در پايان سال دوم زندگي عواطف خود آگاه (شرم و حسادت) نيز در کودکان بروز مي کند. کودکان پيش دبستاني علاوه بر گسترش واکنش هاي عاطفي، راه هاي کنترل تجارب خود را نيز پيدا مي کنند. در نيمه دوم کودکي، خودآگاهي و حساسيت اجتماعي افزايش قابل ملاحظه اي مي يابد و رشد عاطفي را نيز تقويت مي کند به گونه اي که کودکان عواطف خودآگاه تازه اي را تجربه مي کنند، وضع عاطفي خود و ديگران را بهتر مي فهمند و خودنظم دهي عاطفي رشد يافته تري پيدا مي کنند. در موارد لزوم                              مي توانند عواطف خود را پنهان کنند.
در آستانه نوجواني، مي فهمد که ديگران نيز ممکن است عواطف خود را پنهان کنند پس در صدد برمي آيد تا عواطف واقعي آن ها را بفهمد. او نه تنها نسبت به نزديکان خود بلکه نسبت به عواطف ديگران نيز همدردي نشان             مي دهد. به مرحله خودکفايي عاطفي نزديک مي شود و بر عواطف خود تسلط نسبي پيدا مي کند. هرقدر نوجوان بهتر بتواند عواطف خود را بشناسد، به همان اندازه بهتر                            مي تواند با ديگران همدردي کند. 
ويژگي ها
  نوجواني دوره اي است که حيات عاطفي ميدان            وسيع تري براي عمل مي يابد و نوجوان از اين حيث آماده بروز عکس العمل هاي هيجاني و عاطفي شديد است. به عبارت ديگر بين ضربه هيجان و عکس العملي که از آن ضربه در نوجوان به وجود مي آيد، تناسب چنداني وجود ندارد و عکس العمل ها معمولا قوي تر و حادتر از                     ضربه هاي هيجاني است. نوجوان در اين دوره با احساسات جديدي سازگاري به دست مي آورد که در نتيجه تحولات بدني او به وجود آمده است. عواطف نوجوان دچار نوعي سرگرداني بوده و از حساسيت                   ويژه اي برخوردار است. رشد و تکامل در اين مرحله بيشتر تحت تاثير هيجان ها و عواطف است. نوجوان دائما در هيجان به سر مي برد و از هيجاني به هيجان ديگر گرايش دارد. گاهي افسرده و گاهي خوشحال، لحظه اي حالت اميدوار و فروتن و گاهي حالت نااميد و شکست خورده به خود مي گيرد. دوست دارد مورد پذيرش ديگران قرار بگيرد و در نظر ديگران خوب جلوه کند. محبت نوجوان ابتدا به خودش متوجه است و کم کم قادر مي شود ديگران را دوست داشته باشد. 
از هيجان ها و عواطف مهم دوران نوجواني                       مي توان از ترس، محبت و خشم نام برد. تغييرات جسمي در نوجواني نوعي شرم به وجود مي آورد. ترس در وجود نوجوان هويدا مي شود و ناراحت است از اين که شايد مورد پذيرش ديگران قرار نگيرد. در برخورد با واقعيات زندگي بيمناک است و دائما در خود فرو   مي رود. به هنگام هيجان قادر نيست خود را کاملا کنترل کند و دچار نوعي عدم تعادل و توازن است.  گاهي تسليم و اسير حالات هيجاني و رواني              مي شود و با کوچکترين ناکامي به اندوه و نااميدي مبتلا     مي شود. موانع اجتماعي سبب بسياري از مشکلات عاطفي و رواني در نوجوان مي شود. 
نوجوان به وضعيت ظاهري خود علاقه مند است و سعي مي کند خود را آراسته و تميز نگه دارد. استقلال را دوست دارد و سعي مي کند از والدين خود مستقل شود. از هر چيزي انتقاد مي کند و به منفي بافي گرايش دارد. همسالان براي او از اهميت و محبوبيت زيادي برخوردارند. زود تحت تاثير عوامل دروني و بيروني قرار مي گيرد و در اظهار نظر ترديد و دودلي دارد که مبادا مورد انتقاد قرار گيرد و با عدم پذيرش رو به رو شود. نوجوان گاهي به اطرافيان خود پرخاشگري                مي کند و تصور مي کند که بزرگسال است و  مي خواهد براي خود شخصيت والا و برتري بسازد.
نوجوان تمايل دارد همه چيز را با دليل و مدرک قبول کند. کنجکاوي او زياد است و حادثه جويي را دوست دارد. بارزترين خصوصيت نوجوان، گرايش به انزواطلبي است. اگرچه نوجوان بيشتر وقت خود را با همسالان و گروه مي گذراند ولي تمايل به گوشه گيري دارد و علاقه مند است حتي براي لحظه اي در دنياي شگفت آور افکار، آرزوها و ايده هاي خود غرق شود و مدتي از دنياي پرآشوب محيط واقعي فاصله بگيرد. 
به چندين دليل رشد عاطفي در طي نوجواني اهميت ويژه اي دارد:
1- تغييراتي که با بلوغ روي مي دهند، نقش مهمي در کنترل برخي هيجان هاي شديد ايفا مي کنند.
2- تغييرات شناختي نوجوان را قادر مي سازد تا در مورد احساسات خود و آن چه که در نظر دارند، فکر کنند.
3 -نقش هاي اجتماعي تازه بر نوجوانان فشار مي آورد تا با موقعيت هاي جديدي که ناکامي، ترس، شعف و ديگر تجربيات هيجاني را در پي دارند، مقابله کند.
4- نوجوانان احساس آگاهي روزافزوني را در زمينه احساساتش نسبت به خود، ديگران و احساسات ديگران نسبت به خود تجربه مي کنند.
ادامه دارد ...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش و پژوهش
اقتصادو بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آموزش وسنجش
ورزشي ودرقلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته