جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/19 - روزنامه سراسري صبح ايران ( دوشنبه) نسخه شماره 3713

 چاپ مقاله عضو هيئت علمي واحد اميديه در مجله فيزيک فضا و زمين 

اهواز- خبرنگار آفرينش
مقاله دکتر اسداله جوع عطا بيرمي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه در مجله فيزيک فضا و زمين دانشگاه تهران منتشر شد.
به گزارش آفرينش، مقاله دکتر اسداله جوع عطابيرمي، عضو هيئت علمي واحد اميديه با همکاري دکتر ناصر حسين زاده گويا و دکتر محمود ميرزايي با عنوان تعيين هدايت الکترونيکي گوشته ي فوقاني با استفاده از تغييرات ميدان Sq در مجله فيزيک فضا و زمينه دانشگاه تهران منتشر شد.
در اين مقاله هدايت الکتريکي گوشته فوقاني در قطاع آمريکاي شمالي با استفاده از مولفه هاي طيفي 24، 12، 8 و 6 ساعته تغييرات ميدانSq به دست آمده است. ضرايب هماهنگ کروي حاصل از تحليل سه مولفه تغييرات آرام روزانه ميدان براي سال آرام خورشيدي 1997 در اين روش مدل سازي به کار برده شده اند که اصطلاح شده روش اشموکر (1970) است. ازعمق 100 تا 650 کيلومتر، هدايت الکتريکي  بر حسب (M/S)را مي توان با رابطه  نشان داد که در آن b، عمق بر حسب کيلومتر است . از مدل هاي دما - عمق مي توان نتيجه گرفت که خواص سيليکات هاي موجود در اين نواحي منجر به رابطه تقريبي مي شوند که T دما در مقياس کلوين است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش وپژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته