جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/25 - روزنامه سراسري صبح ايران (يکشنبه) نسخه شماره 3718

 مقاله 

 موضوع شناسي علم سياستگذاري

قسمت پنجم

سياستگذاري اجتماعي:

اين قسم از سياستگذاري همانگونه که از نامش برمي آيد بيشترين ارتباط را با آحاد جامعه دارد، به اين علت که رفاه و حتي آزادي جامعه انساني را هدف قرار مي دهد. سياستگذاري اجتماعي شاخه اي از رشته هاي علوم اجتماعي است که هنوز در ايران چندان توسعه پيدا نکرده اما يکي از مسائل مهم و مورد علاقه سياستگذاران به ويژه پژوهشگران سياست عمومي است زيرا اين نوع از سياستگذاري هم از خصلت عمومي و هم سياسي برخوردار است.

سياستگذاري اجتماعي به اين علت مورد توجه است که با نيازها و مشکلات مردم که از جنس عمومي و عمدتاً اجتماعي است ارتباط پيدا مي نمايد و چه بسا که بسياري از مشکلات عمومي به عرصه سياسي راه پيدا مي کند.

گهگاه جامعه شناسان به علت خصلت رشته خود به تحليل مسائل مي پردازند اما سياستگذاري که جوهر وجودي اش بررسي مشکل و راه حل يابي است نيز تحليل هاي جامعه شناسانه برايش کاربرد دارد.

آغاز بوجود آمدن رسمي سياستگذاري اجتماعي به دهه ي50 ميلادي باز مي گردد که توسط ريچارد تيتموس در مدرسه اقتصادي لندن تأسيس شد و سالها بعد جايگزين رشته مديريت اجتماعي گرديد.

هدف اصلي اين رشته تحقيق درباره اثر سياستهاي اجتماعي بر مردم وجامعه تعريف شده وسبب ايجاد اين سئوال است که اتخاذ يک سياست ، باعث ايجاد چه تفاوتهايي مي شود؟(1)

مبحث مهم در اينجا اصول سياستگذاري اجتماعي است که به انديشه هاي زير بنايي اين رشته نظر دارد. 3 اصل مهم اين نوع از سياستگذاري عبارتست از:

1- برابري، انصاف و عدالت که تا حدودي ريشه در مکتب اصالت فايده جرمي بنتام دارد و جايگاه بسيار مهمي را در مباحث سياستگذاري اجتماعي به خود اختصاص داده است.

2- اصل نياز که مفهومي غامض بوده و بر روي آن وفاق وجود ندارد. از جمله نيازهاي انسان مي توان به مواد غذايي، آب تميز، سائقه جنسي، مسکن مطمئن، محيط کار بي خطر، محيط زيست بدون خطر، آموزش مناسب، زايمان سالم، امنيت فيزيکي و امنيت اقتصادي نام برد که هريک موضوعي در سياستگذاري اجتماعي است.

3- اصل آزادي و حقوق که انواع مختلفي دارد از جمله حقوق مدني شامل آزادي انتشار و بيان، آزادي تشکيل گروه و...، حقوق سياسي شامل رأي دادن، مشارکت در احزاب سياسي، پرسشگري دولت و.... ودر نهايت حقوق اجتماعي مانند دسترسي به منابع آموزشي، رفاه اجتماعي و تأمين اجتماعي و دريافت مستمري ها در يک نظام رفاهي را نشان مي دهد.(2)

اين‌ها موضوعاتي از نوع اجتماعي است که در علم سياستگذاري قابل طرح و بررسي است.

مؤلف: حميد توسلي صباغ

کارشناس ارشد سياستگذاري عمومي دانشگاه تهران

منبع:

1-بليک مور، کن (1385) مقدمه اي بر سياستگذاري اجتماعي، ترجمه علي اصغر سعيدي و سعيد صادقي جقه، تهران، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي،ص15

2-همان، صص 30تا 59


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش وپژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته