جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/25 - روزنامه سراسري صبح ايران (يکشنبه) نسخه شماره 3718

 نماينده دماوند و فيروزکوه در مجلس خبرداد:
 پيشنهاد دولت براي استخدام 26 هزار پرستار مورد حمايت مجلس است 

دماوند ـ خبرنگار آفرينش

دکتررامين : نماينده دماوند و فيروزکوه پيشهاد استخدام پرستار از سوي دولت را مورد حمايت مجلس شوراي اسلامي دانست .به گزارش خبرنگار آفرينش ؛ نماينده دماوند و رئيس فراکسيون بهداشت و درمان مجلس با تاکيد بر کمبود 60 هزار نيروي درماني گفت که به دليل ضرورت اجراي قانون نظام بهره وري پرستاري ، اين قانون امسال اجرايي خواهد شد .شاهرخ رامين گفت : نسبت عددپرستاران به تخت بيمارآماري است که در تخصص هاي پزشکي مختلف متفاوت است . به طور مثال تعداد پرستار مورد نياز در بخش چشم به مراتب کمتر از بخش آي.سي .يو خواهد بود .وي افزود : اين تفاوت د رملل مختلف و مناطق جغرافيايي گوناگون نيزبه چشم مي خورد . به همين دليل استانداردهاي متعددي همچون اروپايي ، آمريکاي جنوبي ، آفريقايي و شمال مديترانه اي براي نسبت ياد شده وجود دارد . رامين با بيان اين که سامانه هاي درماني کشور ازاستانداردهاي « نسبت پرستار به تخت » ايران نيزعقب تراست ، عنوان کرد : اين کمبود به دليل مضايقه اي است که در بوجه کلان حوزه سلامت وجود دارد .رئيس فراکسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با تشريح طرح مثبتي که دولت در خصوص کوچک کردن حوزه هاي عملياتي خود پيش گرفته در زمينه هاي بهداشتي و درماني يک استثنا محسوب مي شود .امروزه با پيشرفت فناوري مي توان بسياري از امور دولتي را از طريق سامانه هاي اينترنتي و رايانه اي با انسجام بيشتر و به کارگيري نيروي انساني کمتر به انجام رساند تا دولت با کوچک تر شدن حرکتي چابکتر داشته باشد اما هيچ يک از کارکردهاي پرستاران بر بالين بيماراز طرق ياد شده قابل اجرا نيست .وي افزايش پرستاران را امري اجتناب ناپذير دانست و افزود : با توجه به افزايش جمعيت ، بالا رفتن استانداردهاي حوزه سلامت و ارتقاي سطح انتظارشهروندان از زندگي افزايش تعداد کارکنان باليني از جمله پرستاران امري اجتناب ناپذير است .رامين پيشنهاد استخدام 26 هزار پرستار از سوي دولت رامورد حمايت مجلس دانست و اظهارکرد : پيشنهاد دولت مبني براستخدام 26 هزار پرستار مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي است ، اما هرفکر خوبي بايد پس از طرح ، مورد بررسي اعضا در کميسيون تلفيق قرار گيرد تا براي سال آينده بودجه اي مناسب براي اجرايي شدن در نظر گرفته شود .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش وپژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته