جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3719

 بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با راهبردهاي مقابله اي و منبع کنترل و مقايسه آنها در ميان مادران کودکان عقب مانده ذهني و مادران کودکان بهنجار 
 استاد: دكتر احدي دانشجو: الميرا معمار (قسمت هفتم و پاياني)

اما يافته هاي خوش اخلاق (1378) نشان مي دهد که مادران کودکان عقب مانده ذهني پسر نسبت به مادران کودکان عقب مانده ذهني دختر، بيشتر از راهبردهاي ناسازگارانه استفاده مي کنند.

شايد علت اين ناهمسويي در يافته ها را بتوان با اختلاف در ابزار بکار برده شده براي سنجش راهبردهاي مقابله اي توجيه کرد، چرا که خوش اخلاق از پرسشنامه سبک هاي مقابله اي لازاروس استفاده کرده و در اين پژوهش از پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي راجر و همکاران استفاده شد که از روايي بالاتري نسبت به پرسشنامه لازاروس برخوردار است.

محدوديت ها و پيشنهاها

محدوديت هاي اين تحقيق عبارتند از :

1) اين تحقيق محدود است به مادران کودکان عقب مانده ذهني، لذا تعميم آن به ساير اعضاء خانواده، از جمله خواهران و برادران درست نيست.

2) موضوع ديگر ناآگاهي و ناآشنايي خانواده ها با فعاليت هاي پژوهشي و عدم همکاري والدين با پژوهشگر بود.

3) محدود بودن نمونه به مادران کودکان عقب مانده ذهني در مرکز توانبخشي بهار، باعث گزينش غيرتصادفي نمونه ها شد.

پيشنهادهاي پژوهشي عبارتند از :

1) اين مطالعه با نمونه هاي بزرگتري از جمعيت والدين کودکان عقب مانده ذهني تکرار شود که بهتر و دقيقتر بتوان تفاوت هاي مشاهده شده در اين مطالعه را مورد داوري قرار داد.

2) توصيه مي شود که اين مطالعه با نمونه هايي از والدين کودکان معلول و غير معلول، در طبقات مختلف اجتماعي تکرار گردد.فرض آن است که محتملاً در طبقات مختلف اجتماعي، برخوردها و عکس العمل هاي والدين نسبت به مسئله معلوليت متفاوت است.

3) پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي بعدي، ويژگي هاي شخصيتي، سبک هاي مقابله اي و منبع کنترل والدين کودکان مبتلا به ديگر معلوليت ها، از جمله نابينايي و ناشنوايي و غيره مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد.

4) در تحقيقات بعدي، شيوه هاي مقابله و رابطه آن با سن،شغل و تحصيلات در والدين کودکان عقب مانده ذهني بررسي شود.

پيشنهادهاي کاربردي نيز عبارتند از :

1) مسئولان آموزش و پرورش استثنايي کشور ، مسئولان سازمان بهزيستي کشور، مشاوران، روانشناسان و مربيان کودکان عقب مانده ذهني، با آموزش و مشاوره هاي لازم به والدين، به ويژه مادران کودکان عقب مانده ذهني، کمک کنند تا با خصوصيات و ويژگي هاي اين کودکان آشنايي بيشتر پيدا کنند و نحوه رفتار و سازگاري با کودکان عقب مانده ذهني را به والدين آنها بياموزند تا کمتر دچار تنيدگي شوند و راحت تر با فرزند معلول خود کنار بيايند.

2) با توجه به نتايج پژوهش که نشان داد مادران کودکان عقب مانده ذهني بيشتر از مادران کودکان بهنجار، از روش مقابله اي هيجاني استفاده مي کنند، لازم است در مراکز مشاوره و روان درماني نسبت به آموزش روش هاي مقابله اي شناختي به مادران کودکان عقب مانده ذهني اقدام شود.

3) برگزاري جلسات آموزش براي والدين در مدارس و سازمان بهزيستي، با حضور يک متخصص که از عقب ماندگي ذهني و ساير مسائل و مشکلات آگاهي کافي دارد.اين متخصص مي تواند والدين را در سازگار شدن با فرزند معلولشان ياري کند و از شدت واکنش هاي منفي والدين بکاهد


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش وپژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته