جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3719

 متوسط درآمد و هزينه ماهانه خانوار اعلام شد 

رييس مرکز آمار ايران با بيان اينکه بر اساس مصوبه دولت مرکز آمار هر 5 سال يکبار موظف به اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسکن در کشور است، گفت: سرشماري قبلي نفوس و مسکن در سال 85 انجام شده بود؛ بنابراين در آبان ماه سال 90 سرشماري بعدي عملياتي خواهد شد.به گزارش مهر، عادل آذر با بيان اينکه از 8 تا 27 آبان ماه امسال سرشماري آزمايشي عمومي نفوس و مسکن در استان هاي تهران، آذربايجان شرقي، بوشهر، کرمان و کرمانشاه انجام خواهد شد، افزود: سرشماري تهران در 22 منطقه انجام خواهد شد و 200 خانوار براي اين آزمايش به صورت تصادفي انتخاب مي شوند. 30 هزار خانوار در اين طرح آزمايشي شرکت داده مي شوند و 261 نفر نيروي متخصص و آمارگير ماهر کشور انجام اين کار را برعهده دارند.آذر گفت: استان تهران با 12 ميليون و 506 هزار نفر پرجمعيت ترين استان کشور و ايلام با 566 هزار و 332 نفر کم جمعيت ترين استان کشور محسوب مي شود، همچنين استان البرز به عنوان سي و يکمين استان کشور که براي اولين بار جمعيت آن به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته است داراي جمعيتي بالغ بر 2 ميليون و 289 هزار نفر است و دوازدهمين استان پرجمعيت کشور محسوب مي شود.رييس مرکز آمار ايران طرح هزينه - درآمد را از طرحهاي مهم مرکز آمار که به دو بخش هزينه درآمد شهري و روستايي تقسيم مي شود، عنوان کرد و افزود: براساس آخرين آمارها که مربوط به سال 88 است، متوسط کل هزينه يک خانوار شهري 9/3 نفري، 99 ميليون و 191 هزار ريال براي يکسال (ماهانه 8 ميليون و 266 هزار ريال ) است که اين رقم نسبت به سال 87 با رشد 3/5 درصدي مواجه شده است.آذر ادامه داد: بر اساس آمارها، 90 درصد خانوارهاي شهري داراي گاز لوله کشي، 86 درصد داراي تلفن همراه (بيش از متوسط کشورهاي در حال توسعه ) و 36 درصد داراي اتومبيل شخصي هستند.وي متوسط درآمد خانوار شهري در سال 88 را 93 ميليون و 603 هزار ريال (ماهانه بيش از 7 ميليون و 800 هزار ريال ) عنوان کرد و افزود: اين رقم نسبت به سال 87 رشد 1/6 درصد داشته است.رييس مرکز آمار ايران متوسط هزينه يک خانوار روستايي در سال 88 را 59 ميليون و 264 هزار ريال با رشد 8/9 درصد نسبت به سال 87 عنوان کرد و افزود: متوسط درآمد يک خانوار روستايي نيز 52 ميليون و 437 هزار ريال بوده که نسبت به سال 87 حدود 3/8 درصد رشد داشته است که نشان مي دهد هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي در سال 88 نسبت به سال قبل از آن بالا رفته است.آذر ادامه داد: بر اساس اين آمارها، 35 درصد خانوارهاي روستايي داراي گاز لوله کشي ، 65 درصد داراي تلفن همراه و 15 درصد داراي اتومبيل شخصي هستند.وي در خصوص طرح مرکز آمار ايران براي جمع آوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي کشور در بهار 89 گفت: در بهار سال 89 تعداد 27 هزار و 548 پروانه براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران صادر شده است که نسبت به بهار 88 حدود 1/69 درصد افزايش نشان مي دهد. از اين تعداد 25 هزار و 729 پروانه متعلق به احداث ساختمان مسکوني بوده که نسبت به بهار سال 88 حدود 7/101 درصد افزايش يافته است.رييس مرکز آمار ايران گفت: تعداد پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان در کل کشور در بهار سال 89 معادل 181 هزار و 674 پروانه بوده که نسبت به بهار سال 88 معادل 3/43 درصد رشد يافته است و از اين تعداد، 169 هزار و 834 پروانه براي احداث ساختمان مسکوني با رشد 5/47 درصد بوده است.آذر در مورد اختلافات آماري مرکز آمار ايران و بانک مرکزي در مورد پروانه هاي ساختماني صادر شده گفت: بخشي از اختلافات آماري ممکن است ناشي از روش محاسبه آمار باشد. وي با بيان اينکه آمار و ارقامي براي محاسبه خط فقر توليد نشده است، گفت: همچنين شاخصي تحت عنوان شاخص فلاکت محاسبه نمي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش وپژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته