جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/08/20 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران- (شنبه) نسخه شماره 2623

  نماينده بجنورد:
 لايحه مديريت خدمات کشوري از سال آينده اجرا مي شود 

موسي الرضا ثروتي تصريح کرد: با تصويب کميسيون مشترک مجلس از 86/1/1 لايحه مديريت خدمات کشوري در کشور اجرايي مي شود و با پيش بيني ما اين لايحه4   هزار ميليارد تومان بار مالي دارد.
نماينده بجنورد در تشريح آخرين تصميمات کميسيون مشترک لايحه  مديريت خدمات کشوري در مورد اين لايحه گفت: 12 فصل  از اين لايحه تاکنون در کميسيون مشترک مورد بررسي قرار گرفته است.
وي افزود: 2 فصل که در مورد ارزيابي عملکرد و حقوق کارکنان بود، نيز بررسي و تصويب شد و طبق اين فصول، فعاليت کارکنان با سازمان ها از جهت کارايي، بهره وري و ميزان توانمندي کارکنان در حل مشکلات مردم مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در آنجا همچنين مزايايي براي اين موارد پيش بيني شده است.
به گفته ثروتي، همچنين در ارتباط با حقوق کارکنان و مرخصي آنها، ايجاد محيط مناسب براي فعاليت کار آنها و... در آن فصل بحث هايي شده است.
وي در گفت وگو با ايسنا افزود: لايحه  مديريت خدمات کشوري 14 فصل است که 12 فصل آن بررسي و به تصويب رسيده است. دو فصل باقيمانده در ارتباط با ويژگي هاي بازنشستگان و ويژگي عمومي سازمان هاي اداري است. در خصوص بازنشستگان با توجه به آن که دولت لايحه اي ارايه نکرده، قرار شده که اين مساله مورد بررسي قرار گيرد و ميزان حقوق و پاداش آنها طبق فصل 10 پرداخت شود، چراکه فصل                  10 مربوط به فصل حقوق و مزاياست.
به گفته نايب رييس کميسيون مشترک لايحه  مديريت خدمات کشوري، طبق فصل 10، حداقل حقوق حين ورود به خدمت براي مجردها 150 هزار تومان و متاهلان 220 هزار تومان است که اين ميزان ها با يک سير نسبي افزايش پيدا مي کند. در ارتباط با خدمت در مناطق محروم 25 درصد و در ارتباط با کارايي ها، بهره وري ها و دوره هاي آموزشي که افراد مي بينند افزايش هايي وجود دارد. در مجموع حداکثر حقوق نبايد بيش از           7 برابر حداقل حقوق باشد.
نماينده  بجنورد تصريح کرد: مقامات نيز تا رده  استانداران خواهد بود، و بعد از رده استانداران، افراد جز» مقامات محسوب نمي شوند. ويژگي هاي اين لايحه اين است که تقريبا تثبيت مديريت ها در آن ديده شده که يکي از معاونان وزرا» همواره                  ثابت است و با تغيير وزرا» تغيير نمي کند و رده  مقامات سياسي که قابل تغيير هستند تا سطح استانداران هستند و از بعد استانداري ها بايد نسبت به تثبيت دوره مديريت ها اقدام شود.
ثروتي در اين راستا، رعايت و اجرا قانون را مورد تاکيد قرار داد و افزود: در ارتباط با تثبيت مديريت ها هم اکنون نيز قوانيني دارد ولي با تغيير دولت ها بحث هاي سياسي مي شود و بعد هم نيروها را عوض کرده و به اين قوانين و مقررات هم توجه نمي کنند.                          در دولت هاي گذشته و فعلي متاسفانه رعايت قانون در ارتباط با شايسته سالاري رعايت نشده است.
عضو کميسيون اجتماعي خاطرنشان کرد: اين لايحه مشمول اصل 85 شده و توسط کميسيون مشترک به قانون تبديل مي شود و مجلس قبلا اين اختيار را به کميسيون داده است.                 البته تعدادي از نمايندگان مجلس امضا» جمع کرده اند که اين لايحه بار ديگر به صحن علني مجلس برگردد و با ادامه  کار در کميسيون مشترک مخالف هستند.
وي در مورد دلايل امضا» کنندگان، گفت: آنها عنوان مي کنند که بررسي اين لايحه بسيار طولاني شده و نزديک دو سال است که لايحه در اختيار کميسيون مشترک است و سرعت تصميم گيري در اين رابطه پايين بوده، همچنين مساله بار مالي لايحه مطرح شده است. وي افزود: آقاي انصاري، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم در مورد بار مالي اين لايحه نامه اي به رييس سازمان مديريت نوشته بود و گفته بود که تقريبا اين لايحه 11 هزار ميليارد تومان بار مالي دارد که دکتر رهبر، رييس سازمان مديريت معتقد است که 10 هزار ميليارد تومان و معاون وي معتقد است 7 هزار ميليارد تومان بار مالي لايحه است. با محاسباتي که ما در کميته  کميسيون مشترک انجام داديم حدود 4 هزار ميليارد تومان با بحث بازنشستگان اين لايحه بار مالي دارد. بحثي بوده که نصف آن را در سال 86 اجرا کنند و نصف ديگر آن را در سال بعد. در عين حال نمايندگان فعلا تصويب کرده اند در سال 86 اين لايحه اجرايي شود. تقريبا حقوق اوليه  افراد 70 هزار تومان اضافه مي شود و بعد در رده هاي بعدي تا 400 هزار تومان نيز افزايش خواهيم داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
آگهي هاي روزنامه آفرينش
سياسي - گزارش سفر مقام معظم رهبري
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته