جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/09/12 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - يكشنبه نسخه شماره 2642

 سرمقاله 


 نگراني هايي درباره بنگاه هاي اقتصادي زودبازده

  آن طور که از برنامه هاي اعلامي وغيراعلامي دولت برمي آيد و درآيينه سفرهاي استاني هم نمود مي يابد، قراربراين است که طرح هاي اقتصادي زودبازده به طور جدي تري در دستورکار باشد.
اين رويکرد، از آن نظر مي تواند مثبت باشد که براي به نتيجه رسيدن بنگاه هاي اقتصادي زمان چندان زيادي نياز نيست و مردم مي توانند درکوتاه مدت نتايج سرمايه گذاري هاي صورت گرفته را به ويژه در بخش اشتغال ملاحظه کنند.
با اين حال، يک سري نگراني هاي جدي دراين زمينه وجود دارد که نمي توان از کنارآنها با                                   بي اعتنايي گذشت.
بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، هرچند در مدت زمان کوتاهي، عده اي را جذب بازار کار مي کنند ولي درصورت مهيا نبودن زيرساخت ها به فوريت نيز دچار رکود مي شوند وشاغلان خود را بيکار                        مي کنند.
بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، اصولا بايد حول محور بنگاه هاي بزرگ وراهبردي اقتصادي شکل بگيرند. به عنوان مثال وقتي يک کارخانه بزرگ خودروسازي وجود داشته باشد، مي توان در ارتباط با آن صنايع کوچک تري مثل توليد قطعات خودرو را شکل داد.
ازاين رو، لازمه موفقيت طرح هاي اقتصادي زودبازده، وجود بنگاه هاي اقتصادي وبزرگ ومادر است والا پس از مدتي اقتصاد کشور با اجساد بنگاه هاي اقتصادي زودبازده مواجه مي شود که به همان سرعتي که آمده اند،  ازبين رفته اند.
ازاين رو، التفات ويژه به بنگاه هاي زودبازده و غفلت از زيرساخت هاي راهبردي باعث مي شود، صرفا درحد يک مسکن و آرام بخش عمل کند در درازمدت، حاصلي جز به هدر دادن منابع نخواهد داشت.
نکته ديگرآنکه، اگر صنايع بزرگي که بنگاه هاي زودبازده حول آنها به وجود آيند، وجود ندارد وهم اکنون نيز به لحاظ مالي، فني وزماني، امکان ايجاد اين قبيل صنايع نيست، بايد بنگاه هاي زودبازده را به شکلي ايجاد و مرتب کرد که در آينده با جمع کردن آنها به دورهم و ايجاد تغييرات لازم، بنگاه هاي بزرگ تري را به وجود آورد که از ماندگاري بيشتري بهره مند باشند والا دادن مجوز و تسهيلات به              بنگاه هاي اقتصادي کوچک بدون آنکه دورنمايي از جمع آنها وجود داشته باشد نمي تواند با عقل سليم اقتصادي همخواني داشته باشد.
نگراني ديگري که وجود دارد اين است که توجه دولت به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده، ناظر به اهداف سياسي و تبليغاتي باشد به ويژه آنکه تاکيداتي وجود دارد که طرح هاي زودبازده  پيش از فرارسيدن انتخابات آتي رياست جمهوري به ثمر نشستند.
البته هيچ اشکالي ندارد طرح هاي مثبتي تا پيش از انتخابات  به نتيجه برسند ومردم نيز بر مبناي آنها، به تصميم گيري درباره انتخاب خود بپردازند ولي اين حالت هنگامي مي تواند مورد پذيرش باشد که پشتوانه هاي علمي واقتصادي نيز دربطن ماجرا وجود داشته باشد والا پس از انتخابات تعطيلي پياپي واحدهايي که با عجله وبا اهداف سياسي راه اندازي شده اند، گريزناپذير خواهد بود وچنين مباد !


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته