جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/04/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3922

  روش هاي آموزش كودكان استثنايي  
 استاد: دكتر احدي دانشجو: اكرم اميري (قسمت دهم)

اما خيابان را براي نشان دادن زيبايي هاي خود انتخاب نمي كنند و با سادگي تمام در خيابان ها و مجامع عمومي حاضر مي شوند و تنها فواحش كه به دنبال جلب مشتري مي گردند با لباس زننده و آرايش غليظ در خارج ظاهر مي شوند.

شاهد بر مطلب اينكه يك زن خارجي بعد از مشاهده نحوه پوشش بعضي دختران در خيابان هاي تهران گفت: در تهران چقدر فاحشه وجود دارد؟!!!!!!

عوامل بدحجابي و راهكارها

1- نياز به خودنمايي و جلب توجه و محبت غير به طورفطري و غريزي چون نيازبه ديده شدن ، جلب توجه و ستايش شدن در نهاد آفرينش در سرشت زن قرار داده شده است.

علت اصلي به فطرت زنان بر مي گردد كه به طور ذاتي توجه زيادي به وضع ظاهر و اندام خوددارند. همچنين دختران در سن نوجواني و جواني دچار عارضه اي به نام خود شيفتگي مي شوند كه در اين حالت از نظر رواني دوست دارند در معرض ديد و توجه ديگران باشند.

بنابراين با استفاده از لباس هاي الوان و متفاوت سعي در جلب نظر ديگران دارند.

2- گرايش فزاينده دختران به استفاده از پوشش هاي تنگ و بدن نما بيشتر نتيجه سالها مديريت غلط و ناآگاهي است .

عملكرد مسئولان از علل عمده گرايش دختران به پوشش هاي نامناسب است . اتخاذ شيوه هاي نامطلوب مهار اجتماعي، سبب دوري گزيدن آنها از جامعه و گرايش به الگوهاي بيگانه شده است.

3- برخي دختران راه هاي صحيح خودنمايي و دلبري را نياموخته اند و اغلب به اشتباه از حربه جنسيت و اندام نمايي براي جلب توجه و محبت جنس مخالف استفاده مي كنند.

4- افزايش سطح فكري و بينشي دختران، توجه بيشتر به نهاد خانواده و زمينه سازي براي فعاليت هاي اجتماعي و آشكار دختران از راه هاي درست برآوردن اين نياز است.

5- اگر خانمي پوشش مناسب داشته باشد طرد مي شود و به اصطلاح امل خوانده مي شود .

اگر چنين عمل نكنند با القابي چون عقب افتاده و امل روبرو مي شوند.

6- تبليغات ماهوارهاي و الگو پذيري دختران از آن.

7- سياست هاي مردانه و فشارهاي خانوادگي و اجتماعي از علل عمده گرايش دختران به پوشش هاي نامناسب است.

8- اجبار به استفاده از روپوش و مانتو از دلايل باب شدن پوشش هاي نامناسب.

9- بنابراين بايد به افزايش سطح فكري و بينش جامعه اين موضوع را نهادينه كرد كه ارزش هر فرد در انسان بودن و رفتار و منش او است و صرف زيبايي ظاهري ارزش محسوب نمي شود.

در اين صورت است كه زنان و دختران نيز به جاي جلب توجه ظاهري به دنبال جلب نظر ديگران از طريق افزايش سطح آگاهي و دانش و شخصيت خود مي روند.

10- وجود تقاضا از علل وجود پوشش هاي خاص توسط دختران است تا مردان به دنبال دختراني با پوشش هاي خاص نباشند و زنان را به دليل رفتار و كردارشان تشويق نكنند، دختران نيز به سوي چنين پوشش هايي كشيده نمي شوند.

11- پذيرفته شدن درجمع دوستان.

12- چشم و هم چشمي و تقليدهاي كوركورانه از علل اصلي رواج چنين پوشش هايي است: امروزه مهماني ها و مجالس ما به فروشگاه هاي مد تبديل شده است و تمام دختران سعي مي كنند طبق آخرين مدهاي روز باشند.

13- بيشتر دختران متوجه پيامدهاي رفتاري و پيام هاي خاص پوششي كه انتخاب مي كنند، نيستند.

14- بيشتر دختران با پوشش هاي خاص مي خواهند اين پيام را بدهند كه دختري به اصطلاح امروزي و جديد هستند.

ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته