جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/04/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3923

 ايران زمين 

معاون برنامه ريزي استاندار كردستان:

شاخص هاي علمي دقيق در بودجه عمراني استان لحاظ شده است

سنندج - مقصودي

معاون برنامه‌ريزي استاندار كردستان گفت: شاخص هاي علمي و کارکارشناسي دقيق در تخصيص اعتبارات بودجه عمراني شهرستان هاي تابعه استان لحاظ و همه جوانب بطورکامل ديده شده است. ارسلان ازهاري در پنجمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در سنندج اظهار داشت: در مجموع حدود يك‌هزار و 750 ميليارد ريال براي اعتبارات عمراني استان در سال 90 از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و از طرف دولت به استان ابلاغ شده‌ است.

وي افزود: اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده بر اساس 9شاخص در حوزه آموزش و پرورش، 4 شاخص در حوزه تربيت بدني، 4 شاخص در منابع آب، 8 شاخص در حوزه كشاورزي، 4 شاخص در زمينه منابع طبيعي، 10 شاخص فرهنگي، هنري و گردشگري، 14 شاخص عمران شهري و روستايي، 4 شاخص رفاه و تأمين اجتماعي و 6 شاخص حمل و نقل و در مجموع در 57 شاخص و 11 فصل عمراني در بين شهرستان‌هاي استان تخصيص مي‌يابد.

معاون برنامه‌ريزي استاندار كردستان از تعهدات سفر پرخير و بركت مقام معظم رهبري به استان، مصوبات سفرهاي اول، دوم و سوم هيئت دولت به استان و طرح‌هاي نيمه‌تمام استان به عنوان اولويت‌هاي اعتبارات عمراني استان در سال جاري نام برد. ازهاري خاطرنشان كرد: 12درصد اعتبارات عمراني استان از الزامات قانوني مصوب مجلس به شمار مي‌آيد كه از اين ميزان 8درصد مربوط به طرح‌هاي هادي روستايي، 3درصد مربوط به شهرك‌هاي صنعتي و يك درصد مربوط به پايگاه‌هاي بسيج است. وي با اشاره به تخصيص اعتبارات عمراني شهرستان‌هاي مختلف استان در سال جاري تأكيد كرد كه تخصيص‌هاي به عمل آمده براساس شاخص‌هاي علمي و كاركارشناسي‌شده دقيق چندين ماهه است و تمامي جوانب براي نقاط مختلف استان درنظر گرفته شده‌است.

جلسه مطبوعاتي دراداره فرهنگ و ارشاد
شهرستان قدس برگزارشد

قدس - حجت اصغري

اداره فرهنگ وارشادشهرستان قدس بابرگزاري جلسه اي مطبوعاتي به برخي ازمشكلات اصحاب رسانه رسيدگي ومورد برسي قرارداد.دراين مراسم حجت الاسلام سيدرحيم موسوي رئيس اداره فرهنگ وارشاداسلامي شهرقدس ابتدابه جايگاه خبروخبرنگاراشاره كرد ودراين باره افزود : حرفه خبرنگاري يكي ازحرفه هاي بسيارحساس وارزشمند مي باشد كه اصحاب قلم بايد بارعايت انصاف وبدون هيچ نگاهي مغرضانه به بيان واقعيات بپردازند وشيوه كاري اين افراد نبايد محدود به گفتن كاستي هاباشد بلكه بايد دركناربيان كاستي ها به كارهاي انجام شده نيزبه صورت منصفانه توجه داشته باشند .ايشان تصريح كردند:يكي ازمهمترين وظايفي كه تمامي روزنامه نگاران برعهده دارندوبايد به اين مورد توجه داشته باشند اين است كه بادادن اطلاعات وگزارشات صحيح به مردم خدمت رساني نمايند. در اين راه بايد هميشه بدنبال حقيقت رفته وحقايق را اطلاع رساني كنند.

وي ادامه داد:اين اداره تمامي تلاش خود رابراين نهاده تا باهمكاري وارائه راهكارها ازطرف اصحاب رسانه درصدد رفع مشكلات پيش روي خبرنگاران باشد .رئيس اداره فرهنگ وارشاد شهرستان قدس گفت: نداشتن بيمه ، حمايت نشدن درزمينه مسكن هنرمندان ونبود خانه مطبوعات براي فعاليت خبرنگاران ازجمله مشكلاتي كه تمامي خبرنگاران آن راحس مي كنند واداره فرهنگ وارشاد نيزدراين زمينه ها پي گيري هاي لازم راانجام داده وبارايزني هايي كه باسايرمسئولين شهرستان درزمينه هاي انتخاب محلي براي خانه مطبوعات درنظرگرفته شده كه درآينده اي نزديك باتكميل شدن اين مكان وانتخاب سرگروه افرادي كه به صورت مستقل دفترندارند مي توانندبه فعاليت هاي خبري خود دراين فضاي فرهنگي مشغول باشند. وي نداشتن بيمه تامين اجتماعي رانيزازديگرمشكلات خبرنگاران ياد كردند ودراين باره خطاب به خبرنگاراني كه دوسال ازفعاليت روزنامه نگاري آنها مي گذرد وآثاري كه دراين مدت دردست دارند وباارائه مدارك مي توانند ازطريق اداره فرهنگ وارشاد اسلامي محل فعاليت خود به اداره كل مطبوعات استان تهران معرفي ودستورات لازم اجراگردد.

موسوي افزود:مااعتباراتي رابراي هنرمنداني كه امكانات مالي براي اجراي طرح هاي خود ندارند درنظرگرفته ايم كه اين اشخاص نيز مي توانند درصورت تمايل به اداره فرهنگ وارشاد اسلامي اين شهرستان مراجعه نموده ودرخواست خود راارائه نمايند وپس ازاعلام طرح خود باحمايت مالي اين اداره اقدام به اجرابرنامه هاي هنري خودنمايد.وهيچ محدوديتي ازنظرمالي براي هنرمندان جهت اجراكارهاي هنري خود وجود ندارد .وي درپايان ازخاكبرداري مجتمع فرهنگي هنري قدس خبردادودراين باره گفت:در تيرماه سال 90 خاكبرداري مجتمع فرهنگي صورت گرفته وهم اكنون نيزدردست احداث مي باشدكه مقررگرديده اين مجتمع فرهنگي تاپايان سال جاري به اتمام برسد وبابرپايي اين محل فرهنگي فصل جديدي درمسائل فرهنگي وهنري شهرستان پديدارگردد.

توسط شرکت نفت و گاز آغاجاري انجام شد؛

توربين سولار جايگزين توربين سولار ساترن شد

اهواز- خبرنگار آفرينش

با تغييرات و اصلاحات کارشناسان شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري توربين سولار MPG 1200 جايگزين سولار ساترن S10 گرديد.

خلاقيت انسان عامل تعيين کننده ارتقاي بهره وري است و زمينه عملکرد آن، در دستيابي به فرايندهاي مؤثر و کارآمد تر است. ديگر عملکرد مستقيم خلاقيت بر بهره وري، عبارت است از ابداع شيوه ها و تکنيک هاي ارتقاي بهره وري.

محمد باقر صادقي از اقدامات اين شرکت در راستاي توجه به پيشنهادهاي ارائه شده و به منظور ارتقاي بهره وري گفت: واحد تقويت فشار گاز پازنان 1 توسط دو توربين سولار ساترن S10 روزانه 12 ميليون فوت مکعب گاز را متراکم و ارسال مي نمايد.مدير منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري افزود: به علت کار بيش از حد، يکي از توربين ها دچار از کارافتادگي شد، که به علت شدت آسيب و زمان بر بودن تهيه قطعات اصلي مورد نياز توربين S10، امکان تعمير کلي آن با سرعت بالا غير ممکن بود و چنانچه دومين توربين با مشکل مواجه مي گرديد موجب توقف گاز کارخانه مي شد.به گفته وي، بنا به پيشنهاد گروهي از کارشناسان اين شرکت و به منظور سرعت بخشيدن به تعمير و رفع مشکل اين توربين تغييرات و اصلاحاتي در کلرنس ها و قطعات قسمت کمپرسور توربين G.P و پاور توربين P.T انجام شد و توربين سولار ساترن MDG1200 را جايگزين توربين سولار S10 کردند که با کسب مجوز و حمايت رئيس اداره تعميرات اساسي اين مهم محقق شد و توربين هاي S10 از رده خارج و
توربين هاي MDG1200 در مدار توليد قرار گرفتند.

برگزار پنجمين نمايشگاه ملي گل و گياه در شهريور

قزوين - خبرنگارآفرينش

پنجمين نمايشگاه ملي گل و گياه قزوين از بيست وسوم تا سي ام شهريور ماه سال جاري در بوستان نرگس(بانوان) با حضور شرکت ها و توليدکنندگان برتر کشوري برپا خواهد شد. سيد مهدي كاظمي، مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: عرصه هاي نمايش در پنجمين نمايشگاه ملي گل و گياه قزوين شامل گل و گياهان آپارتماني، زينتي و باغچه اي، تاسيسات گلخانه اي، گياهان دارويي، مبلمان پارکي، وسايل بازي و ورزشي،نورپردازي، بذر، نهال و نشاء هاي گلخانه اي، کتب و نشريات تخصصي، سموم دفع آفات و ابزار و ادوات باغباني است.كاظمي با بيان اينكه آخرين متدها و روش هاي آبياري و جديدترين وسايل مکانيزه فضاي سبز شهري از جمله خدمات قابل ارايه در نمايشگاه خواهد بود، ادامه داد: در نمايشگاه پنجم گل و گياه قزوين تلاش مي شود تا با اشاعه هر چه بيشتر فرهنگ احداث و نگهداري فضاي سبز شهري ، نقش و اهميت اين موهبت الهي را در زندگي انسان بيان کنيم. 

اعزام دانش آموزان و دانشجويان کميته امداد البرز

کرج - خبرنگارآفرينش

رئيس اداره فرهنگي کميته امداد کميته امداد استان البرز گفت: دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت اين نهاد براي شرکت در اردوهاي تابستاني به پنج استان اعزام مي شوند.قربانعلي مصطفايي افزود: هزار دانش آموز و دانشجوي تحت حمايت کميته امداد استان البرز به اردوهاي سراسر کشور اعزام مي شوند.

رئيس اداره فرهنگي کميته امداد البرز ادامه داد: اين تعداد دانش آموز و دانشجوي تحت حمايت براي استفاده از تسهيلات اردوهاي يک هفته اي به استانهاي گيلان، همدان، مازندران، تهران و خراسان رضوي اعزام مي شوند.وي اظهار داشت: اعزام اين تعداد دانش آموز و دانشجوي در قالب بيست و هفتمين دوره اردوهاي سراسري اين نهاد مقدس انجام مي شود.اين مسئول عنوان کرد: اردوهاي تابستاني با هدف شناساندن الگوي مذهبي و علمي، ايجاد نشاط و روحيه تعالي، مسئوليت پذيري و زمينه سازي جهت رشد فضايل اخلاقي انجام مي شود.

آغاز به کار طرح غني سازي اوقات فراغت استان اردبيل

اردبيل - خبرنگارآفرينش

مراسم افتتاحيه طرح غني سازي اوقات فراغت باشعار نشاط و تعالي با حضور فرماندار اردبيل و سرپرست جمعيت هلال احمر استان اردبيل و جمع کثيري از اعضاي سازمان جوانان در محل معاونت جوانان جمعيت هلال احمر برگزار شد.

در اين مراسم سرپرست جمعيت هلال احمر با اشاره به غني سازي اوقات فراغت جوانان گفت: جمعيت هلال احمر تمام امکانات و تجهيزات خود را براي  بهره برداري صحيح از اوقات فراغت جوان ارائه مي دهد غيبي از اشاعه فرهنگ تعاون و ايثار در دورترين نقاط استان اردبيل به عنوان برنامه هاي اولويت دار هلال احمر ياد کرد.وي با اشاره به برگزاري مسابقات رقابت مهر دراستان از شرکت 750 نفر از جوانان در اين مسابقات خبر داد و تصريح کرد 200 نفر از منتخبين در مرحله استاني به رقابت
مي پردازندکه در پايان نفرات برگزيده به مرحله کشوري راه مي يابند.

17 كتاب فاخر در حوزه دفاع مقدس رونمايي مي‌شود

همدان - خبرنگارآفرينش

همزمان با نمايشگاه كتاب همدان از 17 كتاب فاخر در حوزه دفاع مقدس در استان همدان رونمايي مي‌شود.به گزارش روابط عمومي اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان همدان، ‌مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان همدان گفت: از برگزاري آيين رونمايي از 17 عنوان كتاب فاخر در حوزه دفاع خبر داد. جعفر زمرديان با بيان اينکه کتاب‌هاي منتشر شده در بنياد حفظ آثار متناسب با نيازهاي جامعه است، گفت: در حال حاضر رويکرد اصلي بنياد براي چاپ و نشر کتاب به دغدغه‌هاي ارزشي انسان‌هاي جامعه مي‌پردازد.وي عنوان داشت: مولفان و نويسندگان کتاب هايي رونمايي شده در اين نمايشگاه همداني هستند.زمرديان در پايان گفت: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس استان تا‌کنون بيش از 150 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس را به رشته تحرير درآورده است. کتاب‌هاي چاپ شده در حوزه دفاع مقدس بهترين منبع براي هنرمندان در عرصه‌هاي مختلف هنري است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته