جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/09/14 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - سه شنبه نسخه شماره 2644

  دکتر جاسبي در افتتاحيه دومين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي:
  روابط عمومي تبديل به يک علم و هنر شده است 
 تنديس طلايي دومين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي به دکتر جاسبي اهدا شد

 آفرينش: سومين جشنواره علمي و دومين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي، با موضوع روابط عمومي بحران روز گذشته با سخنراني دکتر جاسبي، رياست دانشگاه آزاد اسلامي آغاز بکار کرد.
اين سمپوزيوم با حضور مهمانان داخلي و خارجي روز گذشته در تالار رازي دانشگاه علوم پزشکي ايران افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار آفرينش، دکتر جاسبي در اين سمپوزيوم با اشاره بر آنکه روابط عمومي در کشور ما داراي سابقه 50 ساله است، اظهار داشت: موضوع روابط عمومي در کشور ما به تدريج تکامل پيدا کرده و اهميت آن درک شده است، بطوريکه در دهه هاي اخير روابط عمومي به سطح اول مديريت کشور ارتقا پيدا کرده است و در هر نهادي روابط عمومي زير نظر بالاترين مقام مسئول انجام وظيفه مي کند.
وي افزود: در طول نيم قرن گذشته ماموريت روابط عمومي ها از مسئله تشريفات عبور کرده و به مراحل اطلاع رساني و ارتباطات رسيده است.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تصريح کرد: براي يک روابط عمومي مهمتر از بحث تشريفات، موضوع اطلاع رساني مطرح است و مهمتر از آن شکل دهي افکار عمومي و تنوير افکار بايد انجام شود که مسئوليت آن بر عهده روابط عمومي هاست.
وي افزود: روابط عمومي ها مي توانند افکار جامعه و اجتماع را بسازند و آنها را جهت دهند.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه جهتگيري مراکز اطلاع رساني به تدريج از مسئله عمومي به مسائل تخصصي تغيير جهت داده است، خاطرنشان کرد: اگر روزي يک فردي تنها به دليل برخورد مناسب و داشتن اخلاق خوب مسئول روابط عمومي مي شد، اما اکنون ديگر اينگونه نيست و روابط عمومي در دنياي امروز يک موضوع تخصصي است.
وي با اشاره به وظايف روابط عمومي ها گفت: ايجاد تعادل و توازن بين مولفه هاي داخل و خارج يک مجموعه از وظايف روابط عمومي هاست. اگر يک سازمان يا نهاد را بعنوان يک سيستم در نظر بگيريم، هر اندازه که تلاش شود اين سيستم باز باشد با دنياي بيرون تبادل انرژي و اطلاعات داشته باشد، ادامه حيات آن تضمين شده است. و هر چه سيستم بسته باشد آنتروپي آن افزايش يافته و سيستم زودتر به مرحله پايان خود مي رسد.
وي ادامه داد: اگر سيستم باز باشد، آنتروپي را به بيرون محيط خود صادر کرده و امکان ادامه حيات مهيا مي شود.
دکتر جاسبي اذعان داشت: براي ادامه حيات و عمر طولاني براي هر سيستم بايد بصورت باز عمل کرده و امکان تبادل انرژي و اطلاعات با محيط بيرون داشته باشد.
عضو شوراي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه هدايت ورود و خروج اطلاعات از ديگر وظايف روابط عمومي هاست، گفت: انتقال اطلاعات زماني به ادامه حيات سيستم کمک مي کند که هدايت شده باشد. امروز در دنيايي زندگي مي کنيم که در مقابل حجم انبوه و وسيعي از اطلاعات قرار داريم که از آن تحت عنوان عصر انفجار اطلاعات نام برده مي شود. اگر در چنين روزگاري تبادل اطلاعات بدون کنترل صورت گيرد مي تواند انرژي و وقت ما را هدر دهد.
وي خاطر نشان کرد: براي آنکه بتوانيم اطلاعات را بهينه سازي کنيم بايد سيستمهاي هدايت اطلاعات را بکار گيريم و سعي کنيم تدابيري بيانديشيم تا اطلاعاتي وارد سيستم شود که براي رشد و ارتقاي سازمان مفيد باشد و اطلاعاتي از مجموعه خارج شود که موجب ضربه زدن به مجموعه نشود.
وي افزود: اطلاعات وارد شده و يا خارج شده از مجموعه بايد در توسعه افکار عمومي، خوشبيني و توجه افکار جامعه نقش موثر داشته باشد. بنابراين نيازمند سيستم هدايتي هستيم که تا اطلاعات به درستي منتقل شود.
رياست دانشگاه آزاد اسلامي با تاکيد بر آنکه سه منبع بزرگ براي اطلاع رساني وجود دارد، گفت: «نيروي انساني»، «توسعه سازماني و تشکيلاتي» و «روشها و فن آوري» از مهمترين منابع اطلاع رساني هستند.
وي افزود: اکنون ديگر برخورد خوب و مناسب مدير روابط عمومي، به تنهايي جوابگوي انجام وظايف آن نيست و امروزه روابط عمومي تبديل به يک علم و هنر شده است. و کساني بايد عهده دار آن شوند که تخصص و تجربه کافي داشته باشند. بنابراين تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه مسئله مهمي است.
وي با اشاره به آنکه در دانشگاه آزاد اسلامي آموزش نيروي انساني بسيار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ما در مقاطع مختلف به آموزش متخصصان روابط عمومي مي پردازيم. اما بهرحال اين تربيت نيروي انساني محدود به تهران و يکي دو استان بزرگ کشور مي شود. در حالي که بايد کاري کنيم تا در همه دانشگاه ها و استان ها تربيت نيروي متخصص براي روبط عمومي ها رواج داشته باشد.
دکتر جاسبي توسعه تشکيلات و روشها را از ديگر وظايف روابط عمومي ها دانست و اظهار داشت: امروزه تشکيلات و چارت سازماني موجب پويايي در مديريت شده است که بايد دائما تغيير کند. چرا که چارت و ساختار ثابت سازماني مورد نياز امروز جامعه نيست.
وي با تاکيد بر آنکه بايد چارت سازماني پويا و ديناميک باشد، خاطر نشان کرد: امروزه بيشتر از چارت و ساختار سازماني بايد افراد و روش ها نقش ايفا کنند. نبايد کاري کنيم تا خلاقيت و پويايي افراد در چارتهاي سازماني زنداني شود و بايد اجازه پيشرفت و بروز خلاقيت بدهيم.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي فنآوري اطلاعات را شامل دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري ذکر کرد و افزود: دنياي امروز به سمت نرم افزاري شد مي رود و بايد در تمام عرصه هاي نقش نرم افزار را جدي گرفت.
وي در ادامه سخنان خود تصريح کرد: امروزه دنيا به طرف محول کردن کارها به بخش خصوصي حرکت مي کند و دولت تنها بايد بعنوان ناظر و کنترل کننده حضور داشته باشد و به هيچوجه نبايد کار اجرايي انجام دهد. اين چيزي است در اصل 44 قانون اساسي نيز به آن توجه ويژه شده است.
دکتر جاسبي با بيان اينکه بايد NGO ها و سازمانهاي غير دولتي تقويت شود، گفت: دولت بايد از موسسات غير دولتي حمايت کند تا بتواند نقش اصلي را در هدايت جامعه بر عهده گيرند.
وي با تاکيد بر آنکه تفاوت بخش دولتي و غير دولتي در داشتن انگيزه است، خاطر نشان کرد: اگر براي مثال شاهد آن هستيد که دانشگاه آزاد اسلامي با بودجه کمتر از يک هفتم دانشگاه هاي دولتي به فعاليت خود ادامه مي دهد، براي آن است که انگيزه بسياري براي خدمت و تلاش دارد. اما بخش دولتي درگير بروکراسي خسته کننده ايست که نمي تواند توانمندي هاي خود را به خوبي به نمايش گذاشته و انگيزه لازم را ندارد. انگيزه در بخشهاي غير دولتي بسيار بيشتر از دولتي است.
گفتني است تنديس طلايي و جايزه ويژه دومين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي ايران به دکتر جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اهدا شد.
در مراسم افتتاحيه که با حضور مسوولان، استادان، صاحب نظران، مديران روابط عمومي و ميهمانان خارجي در سالن همايش هاي بين المللي رازي برگزار شد، تنديس طلايي و جايزه ويژه دومين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي به پاس خدمات موثر و تلاش هاي ارزنده در توسعه و ترويج علم ارتباطات و دانش روابط عمومي به دکتر جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اهدا شد.

هيات داوران با صدور بيانيه اي روابط عمومي هاي برتر را معرفي کرد
هيات داوران سومين جشنواره علمي و دومين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي ضمن صدور بيانيه اي اقدام به معرفي روابط عمومي هاي برتر کرد.
در اين بيانيه آمده است: "تحقيق" و "پژوهش" رکن اصلي توسعه علم و دستاوردهاي علمي و عملي در حوزه هر دانش و عرصه عمل محسوب مي شود و در اين صورت است که مي توان بالندگي علمي و کارآيي عملي را تجربه کرد.
در "روابط عمومي" نيز به عنوان يک علم و دانش کاربردي اجتماعي، تحقيق و پژوهشي رکن اساسي بوده و بر اساس مباني نظري آن، مبدا و مقصد هر فعاليتي مبتني بر تحقيق و پژوهش است; چرا که با اين ابزار، هم امکان نظريه پردازي و توسعه علمي فراهم مي شود و هم مي توان به اثر بخشي حداکثر فعاليت هاي روابط عمومي دست يافت و زمينه تحقيق" تفکر علمي، عمل علمي و تاثير علمي" در فعاليت هاي اين حرفه را مهيا ساخت.
همچنين در بخش کتاب روابط عمومي،  ضمن تقدير از توجه نويسندگان روابط عمومي به اين مهم،  توسعه کمي توليدات به نظر مي رسد در زمينه انتشار کتاب هاي درسي،  نيازمند علمي بيش از بيش قلمفر سايان اين دانش هستيم و کميت رو به رشد فعلي، پاسخگوي ميزان نياز کنوني جامعه روابط عمومي کشور نيست و لازم است با حمايت دولت و فعال شدن دانشگاه ها، تلاش بيشتري در اين زمينه انجام پذيرد.
بر اساس اين بيانيه ، در بخش تحقيق دانشجويي، متاسفانه آثار قابل قبولي ارايه نشده است که اين مقاله نويسي و کار پژوهشي دانشجويي،  يک ضرورت اساسي به شمار مي آيد و دغدغه ما را در اين بخش افزوده است. در اين زمينه به نظر مي رسد در صورت استوار سازي آزمون هاي پايان ترم دانشجويان بر پايه پژوهش و فعاليت هاي پژوهشي بتوان در دانشجويان روابط عمومي،  انگيزش لازم را براي توجه به اين مهم ايجاد کرد.
اين بيانيه مي افزايد: کميت فعاليت هاي پژوهشي روابط عمومي ها رضايت بخش نيست و اين ميزان از فعاليت هاي پژوهشي در برابر ضرورت هاي موجود، کفايت نمي کند و نمي تواند مبين رويکرد توجه به افکار عمومي و خدمت به مردم و توجه به نظرات مردمي باشد.
 هيات داوران جشنواره شايسته مي داند که با فراهم سازي زير ساخت هاي جنبش نرم افزاري و اتخاذ رويکرد "پژوهش رايانه" فرهنگ سازي لازم در اين بخش صورت گيرد تا در آينده نزديک شاهد شکوفايي هرچه بيشتر فعاليت ها علمي و اتکاي هرچه بيشتر فعاليت علمي بر پژوهش در روابط عمومي باشيم و اميد مي رود اين جشنواره در توسعه اين تفکر موفق باشد و متوليان و مسوولان اين حرفه در کشور، در توفيق اين حرکت، ياور و همراه باشند.
شايان ذکر است، هيات داوران سومين جشنواره علمي روابط عمومي متشکل از هوشنگ عباس زاده، دکتر عطا ا... ابطحي،  حاج مشهدي،  محسن اميني، دکتر امير مسعود امير مظاهري بود.
براساس اين گزارش  در اين مراسم، تنديس طلايي سومين جشنواره علمي و دومين سمپوزيوم روابط عمومي به دکتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اهدا شد، همچنين دکتر اورارد برنيز به عنوان پيشگام،  بينان گذار و نظريه پرداز روابط عمومي ها جهان، اسکات م.کاتليپ «استاد روابط عمومي»، ديويد دوزير لوح تقدير و ديپلم افتخار بهترين روابط عمومي جهان را دريافت کردند.
گفتني است، استاد علي مير سعيد قاضي «نويسنده مترجم با بيش از 30 سال تلاش علمي و آموزش در روابط عمومي»،  صديق پور 30 سال مديريت در عرصه روابط عمومي و عضو انجمن روابط عمومي، دکتر هوشنگ عباس زاده با 30 سال سابقه تدريس و تلاش براي توسعه روابط عمومي در ايران، دکتر منصور قمشه با 27 سال تلاش مديريتي در عرصه روابط عمومي و بنيانگذار جشن عاطفه ها، جواد قاسمي «رئيس انجمن روابط عمومي ايران» به عنوان استادان و نويسندگان برتر در عرصه روابط عمومي معرفي شدند.
در اين گزارش آمده است، در بخش پايان نامه ها فعاليت هاي علمي سعيد سامي مهرباني، فريبا خادمي، سهيلا زکايي و در بخش کتاب مديريت روابط عمومي دکتر حسن نصيري، دکتر منوچهر انصاري، دکتر اصحاب رفيق زاده، خانم شريعتي راد، ميترا کيوان فر، پروين قويدل و محمود مرتضوي و احمد يحيايي به عنوان برگزيدگان اين عرصه انتخاب شدند.
همچنين در بخش پژوهش کاربردي روابط عمومي در سازمان ها، محمدي از بانک کشاورزي، ترکمن زاده از «شهرداري مشهد»، دکتر انصاري فرد و «مدير روابط عمومي وزارت جهاد کشاورزي»، سلگي «شهرداري منطقه 5»، دکتر داوود زارعيان از «شرکت مخابرات ايران»، سجادي «بنياد مستضعفان»، اميري از « شرکت ذوب آهن اصفهان»، محمد منصور عظيم زاده از «سازمان تامين اجتماعي» به عنوان افراد برگزيده انتخاب شدند.

پيام رئيس انجمن بين المللي روابط عمومي
خانم خانم  لولا زاکلاما در پيامي به اين سمپوزيوم آورد است:
در ابتداي صحبت، مايلم به شما همکارانم در جمهوري اسلامي ايران، ابراز سلام و آرزوي بهترين موفقيت ها را نمايم.
براي من بسيار خوشحال کننده است که با شما درباره سمپوزيومي صحبت مي کنم که از مدت ها پيش با همکاري اين انجمن برگزار مي شود.
يقين دارم برگزاري سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي با موضوع مديريت بحران نقش شايان توجهي را در توانمند سازي متخصصان روابط عمومي ايران براي مواجهه منطقي با رويدادهاي بحراني خواهد داشت.
همه ما اين واقعيت را مي پذيريم که کشور،شرکت يا فردي وجود ندارد که از بحران در امان باشد بحران مي تواند بطور غير منتظره در هر زمان و هر مکان آنها را گرفتار کند. بنابراين ضروري است در هنگام بحران بتوانيم بطور معقولي ارتباطات را انجام دهيم.
در زمان هاي بحراني روابط عمومي مهمترين نقش را بعهده دارد.با اين حال اين نکته بايد در ذهن سپرده شود که روابط عمومي نمي تواند بحران ها را حل کند.
روابط عمومي مي تواند به بهترين  وموثرترين نحو پيام هاي معتبر را در چنين موقعيت هايي را انتقال دهد و به طورموثر در  اعتبار يک کشور،يک فرد و شرکت تاثير گذار باشد.
در ابتدا با توجه به تفاوت بين موضوع و بحران ضرورت دارد يک موضوع  يک مشکل جدي است که يک شرکت با آن درگير مي شود اما آن هنوز يک موضوع داخلي است زماني که اين مشکل به رسانه ها مي رسد، مي تواند به بحران تبديل شود بنابراين زماني که يک موضوع مورد شناسايي قرار مي گيرد آن بايد به طور داخلي بررسي و حل و فصل شود، قبل از اينکه به دنياي خارج پراکنده شود.
آمادگي براي بحران با شکل گيري يک  تيم ارتباطات بحران با رهبري مدير روابط عمومي آغاز مي شود.
شناسايي يک سخنگو که مي تواند از طرف يک سازمان پيام ها را انتقال دهد، آن شخص بايد در زمينه رسانه ها، آموزش هاي زياد را فراگرفته باشد.
رسانه ها د رهنگام بحران ميتوانند خشن و تهاجمي باشد، فقط فرد تعيين شده براي سخنگويي بايد با رسانه ها سخن بگويد.
در تمام زمان ها بايد مديريت قوي وجود داشته باشد.
انجام دادن مراحل آمادگي، ارتباطات شخصي و قوي را ميان تمام سهامداران تضمين کرده  و در نتيجه خطر بحران را به حداقل رسانده و ازاعتبار سازمان حفاظت نمي کنند.
اين ها، فقط بخشي از اجزاي يک راهبرد موثر براي کمک به مديريت بحران از طريق روابط عمومي مي تواند باشد و من اطمينان دارم مجموع مقالات اين سمپوزيوم نقش غير قابل انکاري در توسعه مباني نظري و علمي روابط عمومي بحران ايفا» خواهد کرد و ما نيز نتايج آن را براي استفاده در سطح بين المللي منتشر و توزيع گردد.
من در پايان مايلم ازکليه برگزار کندگان اين گردهمايي با شکوه به ويژه آقاي هوشمند سفيدي که اخيرا به جمع اعضاي شوري بين المللي ايپرا پيوسته و مسئوليت کرسي آن کشور را دراين نهاد بعهده دارند، قدرداني کنم و اميدوارم روابط عمومي ايران در مسير تکامل خود از مرز تکامل نظري گذشته و در صحنه عمل نيز بهره برداري از آن، از جديت و رسميت بيشتري برخوردار شده و متخصصان روابط عمومي با تصاحب کرسي هاي مديريت روابط عمومي ، به سازماندهي روابط عمومي نوين کارآمد و بحران ستيز نائل شوند.
همنين بهترين آرزوها را براي شمار حضار محترم آرزومندم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته