جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/08/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4014

 مروري بر اختلالات يادگيري  
 استاد: دكتر احدي دانشجو: شهرام امامي (قسمت چهاردهم)

برنامه‌ها و مواد درسي

معلم، دانش‌آموز، برنامه و مواد درسي با يكديگر رابطة متقابل دارند.طراحي برنامه‌هاي درسي به ويژه در مورد دانش‌آموزان با ناتواني يادگيري از اهميت به‌سزايي برخوردار است.اين برنامه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه زمينه را براي اكتساب مهارت‌هاي گوناگون فراهم آورد و شامل نمونه‌هاي گوناگوني از حيطه‌هاي مختلف يادگيري باشد.

علاوه بر اين، بايد آموزش روش‌هاي حل مسئله در اين برنامه‌ها گنجانده شوند.

كتاب‌هاي درسي لازم است در برگيرندة مطالب براي راهنماي دانش‌آموزان در انجام تكليف و راهنمايي معلم در تدريس مطلب مورد نظر باشد.‏به نظر اليس(‏a‏ 1997، ‏b‏ 1997) بسياري از برنامه‌هاي درسي كه براي نوجوانان با ناتواني يادگيري طراحي شده‌اند، بر حفظ كردن مطالب تأكيد دارند و فرصت‌هاي يادگيري آنها را كاهش مي‌دهند، چرا كه اغلب در انطباق برنامه‌هاي درسي به روش‌هاي ارزيابي و امتيازدهي و گنجاندن تكاليف آسان‌تر توجه مي‌كنند.

در اين برنامه‌ها جايي براي"مهارت‌هاي تفكر انتقادي"و چالش با مواد درسي در نظر گرفته نمي‌شود.در برنامه‌هاي غني‌تر بر يادگيري عميق مفاهيم، الگوها، راهبردها و درك روابط تأكيد مي‌شود و در اين برنامه‌ها دانش‌آموز فعال است.علاوه بر اين، به افزايش مسئوليت پذيري، مشاركت اجتماعي، عزت نفس و مهارت‌هاي تحصيلي توجه بسيار مي‌شود.

تشخيص

كودكان ناتوان در يادگيري گروه ناهمگني را تشكيل مي‌دهند. گستره وسيع درجه و نوع اختلالات يادگيري مستلزم شيوه‌هاي متنوع و فنون تشخيص است. گاهي اوقات متخصص ناتواني‌هاي يادگيري كودكي را پس از آنكه از سوي ساير رشته‌ها مورد معاينه و تشخيص قرار گرفته، مورد پذيرش قرار مي‌دهد. در اين صورت برگ معاينه او حاوي منابع و اطلاعات تشخيصي است و اما وقتي متخصص ناتواني‌هاي يادگيري اولين مرجع معاينه باشد، به اطلاعات تشخيصي ساير رشته‌ها نيز نيازمند است. هدف از تشخيص، جمع آوري اطلاعاتي است كه در طراحي يك برنامه آموزشي متناسب با يادگيري كودك به كار مي‌آيد.البته مراحل فراگرد ارزيابي تشخيصي توسط كرك(1962)،بيت مي(1965) و ديگران توصيف شده است. هر يك از اين مراحل به متغييرهاي زيادي وابسته است. متخصص هر كدام از رشته‌ها، داده‌ها و اطلاعات لازم در هر مرحله را فراهم مي‌آورد. متخصص ناتوانيهاي يادگيري نيز مسئوليت تلفيق اين اطلاعات را برعهده دارد.اكثر صاحبنظران، مراحل زير را در مسير تشخيص ضروري مي‌دانند:

1- آيا كودك واقعاً ناتواني يادگيري دارد؟ اكثر تعاريف ناتواني يادگيري به طور ضمني بين آنچه كودك عملاً ياد مي‌گيرد و آنچه وي بايد و مي‌تواند ياد بگيرد تفاوت قائلند.

يادگيري عملي او از طريق‌اندازه‌گيري فعاليت‌هاي روزمره‌اش بدست مي‌آيد، در حاليكه تعيين كردن سطح آنچه كه وي بايد و مي‌تواند ياد گيرد از راه سنجش توان و ظرفيت فراگيري وي حاصل مي‌شود.

وجه ديگري از اختلاف فوق را مي‌توان از راه تحليل روابط ميان خرده مهارت‌هاي موجود در كاركرد ذهني طفل بدست آورد.

بدين معني كه بروز انگارة ناطراز (نمونه‌هاي رفتار در شكل ناهماهنگ كه از راه رشد نامتعادل فراگردهاي ذهني مربوط مي‌شود) حاكي از اين مطلب است كه وجود نوعي ضعف و نارسائي در كاركرد ذهني طفل وي را از دستيابي به تمامي ظرفيت و توان يادگيري خود باز مي‌دارد.

ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته