جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/01/28 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4128

 يادداشت 

 پشت پا به شعار فيفا!

هفت سال قبل و درست درروزهايي كه فوتبال ايران از صعود بي دردسرتيم ملي به جام جهاني شادمان بود، كم نبودند گروه‌هاي افراطي يهودي در آلمان كه خواستاراخراج تيم ملي ايران ازرقابت‌هاي جام جهاني بودند اما اين درخواست آنها از طرف فيفا يك جواب داشت،"نه".هر چند آنها در اوج مناقشات هسته‌اي ايران و غرب به خواسته‌شان نرسيدند اما اين اعمال محدوديت يك جاي كاربه تيم ملي ايران ضربه زد و آن هم درانجام بازيهاي دوستانه بود.ابتدا قراربود ايران با روماني بازي كند اما فدراسيون فوتبال روماني تحت فشار دولت اين كشور بازي با تيم ملي ايران را لغو كرد.البته از آن دوره، اين تنها يك نمونه شاخص است چه اينكه در آن دوره بارها مسوولان وقت فدراسيون فوتبال ايران ازوضعيت و محدوديتي كه به خاطر تصميمات سياسي فدراسيون‌هاي فوتبال كشورهاي مختلف براي تيم ملي به وجود آمده بود گلايه داشتند اما چون غربي‌ها به غلط بردست كشيدن ايران از توسعه برنامه‌هاي هسته‌اي تاكيد داشتند، تركش اين پافشاري اشتباه به تيم ملي هم اصابت كرد.دو سال بعد نوبت به بازي بانيجريه رسيد اما اين بار هم فدراسيون فوتبال اين كشورآفريقايي تحت فشار دولت، تصميم به لغو بازي با ايران گرفت.اين تصميم باز هم نه به خاطر مسائل ورزشي بلكه به دليل اتهامي بود كه دولت نيجريه به ايران وارد كرد و باز هم يكي ديگر از بازيهاي دوستانه تيم ملي ايران به خاطر مسائل سياسي لغو شد.البته اين بار چون قراردادي بين دو فدراسيون فوتبال بسته شده بود، ايران توانست پاي فيفا را هم به وسط بكشد و سرانجام اين جدال با حكم فيفا به پايان رسيد؛‌ حكمي كه براساس آن نيجريه را به پرداخت غرامت به فدراسيون فوتبال ايران محكوم كرد اما كسي خبر ندارد كه آيا اين غرامت از سوي نيجريه پرداخت شده يا خير.

حدود دوسال بعد كارلوس كي‌روش براي شبيه‌سازي بازي تيم ملي ايران دررقابتهاي انتخابي جام جهاني با قطر و لبنان، تيم امارات را به عنوان حريف تداركاتي براي تيم ملي ايران انتخاب كرد اما ازآنجا كه فدراسيون‌هاي فوتبال ايران و امارات درتمامي اين سالها رابطه خوبي با هم داشته‌اند، قراردادي بسته نشد و دو طرف به همان توافق شفاهي بسنده كردنداما ظاهرا پايان داستان اين بازي"دوستانه"با تمام رويارويي‌ها گذشته دو تيم متفاوت بود.رييس جمهوردرادامه سفرهاي استاني خود اين بار در بخشي از سفرش به بندرعباس، جزيره ايراني ابوموسي رابراي بازديد انتخاب كرده بود اما اين سفر با واكنش مقامات دولتي امارات روبه‌رو شد.رسانه‌هاي اماراتي بدون هيچ گونه مستنداتي مدعي‌اند كه جزيره ابوموسي به امارات اختصاص دارد و از سال 1971 به"اشغال"ايران در آمده و با اين وضعيت اين سفر توجيهي نداشته است.همين ادعاي مضحك، مستمسكي شد براي اينكه دولت امارات از فدراسيون فوتبال اين كشور بخواهد بازي با ايران را لغو كند و آنها هم بدون كمترين مقاومتي اين دستور راقبول كردند و در نامه‌شان به فدراسيون فوتبال ايران همين ادعاهاي پوچ و بي‌منطق سياسي را تكرار كردند.

همه اين اتفاق‌ها در شرايطي رخ داده كه اگر اين روزها پاي صحبتهاي مسوولان قبلي و فعلي فدراسيون فوتبال ايران بنشينيد، از تلاش‌هاي نافرجام آنها خواهيد شنيد كه نتوانسته‌اند براي تيم ملي به خاطر تنگ‌نظري دولتهاي غربي بازي دوستانه‌اي پيدا كنند و خيلي دوراز ذهن نيست كه با ادامه فشارها اين محدوديتها هم بيشتر شود؛ اين در حالي است كه فيفا هميشه برجدا بودن مسائل سياسي و ورزشي تاكيد كرده و اگراين اصل و شعار مورد تاكيد فيفا در نامه‌اي از سوي فدراسيون فوتبال ايران به فدراسيون جهاني فوتبال يادآوري شود، شايد آنها هم به خودشان بيايند و نظارت بيشتري بر دخالت دولتها در تصميمات فدراسيونهاي عضو داشته باشند.شايد بد هم نباشد كه فدراسيون فوتبال ايران درارتباط با فدراسيون‌ فوتبال كشورهايي همچون امارات تجديد نظر كند و دراين بين مي‌تواند لغو تمامي اردوهاي تيمهاي فوتبال در اين كشور كوچك حوزه خليج فارس يك راهكار باشد.از سوي ديگر از چند هفته ديگرلابي گزينه‌هاي انتخابات رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا آغاز مي‌شود و بعيد نيست كه يوسف سركال از مقامات ارشد فدراسيون فوتبال امارات كه خود را نامزد كرده بخواهد ازنفوذ راي ايران دراين انتخابات استفاده كند و از حالا مسوولان فدراسيون فوتبال ايران بايد از راي ايران در اين انتخابات محافظت كند؛ براي ايراني‌ها قابل قبول نيست كه راي‌ تاثيرگذار فدراسيون فوتبال‌شان به نفع فرد و كشوري به صندوق ريخته شود كه به حق مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه كمترين شك و ترديدي وارد كنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته