كوتاه وخواندني  

زمان و نحوه ثبت نام آزمون تافل
دانشگاه آزاد اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : به گزارش روابط عمومي مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي ، ثبت نام آزمون تافل (TOEFL) مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي روز پنجشنبه 30 خرداد ماه انجام مي شود.
کليه علاقمندان به شرکت در اين آزمون مي توانند در ساعات اداري با همراه داشتن اصل و تصوير شناسنامه، 2 قطعه عکس و مبلغ 150 هزار تومان هزينه ثبت نام، به نشاني تهران، خيابان پاسداران نبش بهستان ششم مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه کنند.

طرح ساماندهي مسابقات قراني
 دانشجويان کشور ارايه شد

گروه آزمون وسنجش : به گزارش ايسنا، طرح ساماندهي مسابقات قراني دانشجويان کشور از سوي کميته امور قرآني وزارت علوم به شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآني دانشگاهها ارايه شد.
اين شورا که به رياست نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها برگزار مي شود، در نشست گذشته خود از نماينده وزارت علوم خواسته بود به منظور اثرگذاري بيشتر و برگزاري مطلوبتر مسابقات قرآني دانشجويان ، طرح ساماندهي اين مسابقات را ارائه کند.
برخي از دانشجويان شرکت کننده در مسابقات قرآن و نيز برخي کارشناسان نکات و انتقاداتي در خصوص ناهماهنگي بين مراحل مسابقات از حيث منابع، داوري و نظارت ناهماهنگ مطرح نموده اند. گفتني است، شوراي هماهنگي در آينده نزديک به بررسي اين طرح خواهد پرداخت.

رييس دانشکده شيمي دانشگاه تبريز خبر داد:
تاسيس دو آزمايشگاه پليمر و نفت و گاز در دانشگاه

گروه آزمون وسنجش : رييس دانشکده شيمي دانشگاه تبريز اعلام کرد : براي اولين بار در ايران، رشته تحصيلي شيمي با گرايش " علوم قانوني " در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه تبريز راه اندازي مي شود.
دکتر رضا مجيدي با حضور در دفتر ايسنا ، منطقه آذربايجان شرقي در اين باره گفت: اين رشته تحصيلي با همکاري نيروي انتظامي در دانشگاه تبريز ايجاد مي شود و هدف از راه اندازي آن، تربيت نيروي متخصص براي ارائه نظرات علمي در محاکم قضايي است.
وي افزود: با ايجاد اين رشته موافقت اوليه صورت گرفته و با اخذ مجوز نهايي، دانشگاه تبريز از سال تحصيلي جاري در رشته شيمي با گرايش " علوم قانوني " در مقطع کارشناسي ارشد، شش دانشجو پذيرش خواهد کرد.
مجيدي اعلام کرد: هم اکنون270 دانشجوي کارشناسي ارشد در رشته گرايشهاي شيمي آلي، شيمي تجزيه ، شيمي معدني، شيمي فيزيک و شيمي کاربردي و60 دانشجوي دکتري در رشته گرايشهاي شيمي آلي و پليمر در دانشکده شيمي دانشگاه تبريز مشغول به تحصيل هستند.
رييس دانشکده شيمي دانشگاه تبريز اضافه کرد: 820 دانشجوي کارشناسي نيز در رشته هاي شيمي محض، شيمي کاربردي و مهندسي شيمي در اين دانشکده تحصيل مي کنند.
وي همچنين تعداد اعضاي هيات علمي دانشکده شيمي دانشگاه تبريز را 34 نفر شامل ، 13 نفر استاد ، 3 نفر دانشيار ، 7 نفر استاديار و يک نفر مربي بيان کرد.
رييس دانشکده شيمي دانشگاه تبريز در ادامه، سطح کنوني ارتباطات بين الملل دانشگاه تبريز را نامتناسب با سطح انتظارات دانست و تاکيد کرد :" اين ارتباطات قابل افزايش است و نبايد هيچ محدوديتي ، مانع از گسترش و تعميق تعاملات علمي ميان مراکز علمي ايران با ساير مراکز علمي دنيا شود.
دکتر مجيدي ، تجهيز اولين آزمايشگاه پژوهشي خدماتي دانشکده شيمي به امکانات مدرن را از جمله برنامه هاي اولويت دار مديريت دانشکده برشمرد و گفت : در اين راستا با همکاري پارک علم و فناوري آزمايشگاه پليمر و آزمايشگاه نفت و گاز در اين مجموعه ايجاد خواهد شد که خدمات خود را به تمام مراکز علمي ايران ارائه خواهد کرد.
وي همچنين افزود : با هدف ايده پردازي ، در آينده نزديک مرکز رشد و فناوري دانشکده شيمي دانشگاه تبريز نيز افتتاح خواهد شد.

معاونت پژوهشي وزارت علوم خبرداد :
راه اندازي پايگاه ملي نوآوري و حل مسئله

گروه آزمون وسنجش : مشاورمعاونت پژوهشي وزارت علوم از ايجاد دفتر طرحهاي تحقيقاتي و پايگاه ملي نوآوري و حل مسئله در معاونت پژوهشي وزارت علوم خبر داد.
سيد فرهنگ فصيحي در گفتگو با مهر افزود: دفتر طرحهاي تحقيقاتي در دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مستقر در معاونت پژوهشي وزارت علوم راه اندازي شد.
وي گفت: با ايجاد اين دفتر همه آنچه به طرحهاي تحقيقاتي مربوط مي شود در يک نظام منسجم گردآوري خواهد شد.
مشاور معاونت پژوهشي وزارت علوم افزود: ايجاد پايگاه ملي نوآوري و حل مسئله نيز با اين هدف که مجموع تلاشهاي پژوهشي که در کشور اتفاق مي افتد در اين پايگاه ذخيره شود در برنامه هاي معاونت پژوهشي وزارت علوم قرار دارد.