خود را در برجام خلع سلاح نکنیم

تا هنگامی که ترامپ درکاخ سفید است نمی توان تحلیل مشخصی از وضعیت آینده ایران و آمریکا به دست داد. چراکه وی درصدد تحویل "شهرسوخته" به جانشین خود یعنی جو بایدن است. حال در این وضعیت برخی در داخل و خارج از کشور بر این باورند که با آمدن بایدن در رأس کار، وی به برجام بازخواهد گشت و تعهدات آمریکا در قالب رفع تحریم ها را اجرایی خواهد کرد و باب مذاکره و همکاری میان دو کشور گشوده خواهد شد.

خود را در برجام خلع سلاح نکنیم

تا هنگامی که ترامپ درکاخ سفید است نمی توان تحلیل مشخصی از وضعیت آینده ایران و آمریکا به دست داد. چراکه وی درصدد تحویل "شهرسوخته" به جانشین خود یعنی جو بایدن است. حال در این وضعیت برخی در داخل و خارج از کشور بر این باورند که با آمدن بایدن در رأس کار، وی به برجام بازخواهد گشت و تعهدات آمریکا در قالب رفع تحریم ها را اجرایی خواهد کرد و باب مذاکره و همکاری میان دو کشور گشوده خواهد شد.
اما این برداشت کاملاً غلط و احساسی و نشانگر عدم اشراف بر  واقعیت های سیستم و اهداف کاخ سفید است. اخیراً وزیرخارجه کشورمان نیز اعلام کرده است که ایران حاضر است در «چارچوب برجام» با آمریکا مذاکره کند، به شرطی که دولت جدید آمریکا ذیل قطعنامه 2231 تحریم های اعمال شده علیه ایران را لغو و با بازگشت به برجام تعهدات برجامی خود را اجرایی کند.
ایران همواره نشان داده که اهل مذاکره منطقی و معقول است، اما نکته اینجاست که باید شرایط را به لحاظ موقعیت و فضای مذاکره و وضعیت مذاکره کنندگان سنجید. فرض را بر این بگیریم که ترامپ بدون هرگونه کارشکنی قدرت را به بایدن واگذار کرده و از امروز سکان کاخ سفید در دست دموکرات هاست. حال باید به این سئوال پاسخ داد که چه ضرورتی برای کاخ سفید وجود دارد که ابتدا برنامه "نجات ایران" را در اولویت برنامه های خود قرار دهد؟!
دوم اینکه به لحاظ فضای داخلی و لابی های قدرتمند یهودی درون کاخ سفید، چطور می توان انتظار داشت دولتی که تازه از تنش انتخابات رهایی یافته، بتواند خود را وارد معرکه ای همچون برجام کند که مخالفانی ثروتمند و قدرتمند دارد؟!
سوم اینکه براساس قوانین داخلی آمریکا لغو برخی از تحریم ها هرچند که از سوی دولت قبل برخلاف توافقات و تعهدات برجامی بوده باشد، نیاز به تایید سنا دارد و اینطور نیست که یک رئیس جمهور به میل شخصی بتواند آنها را لغو کند و حتی اگر قدرت آن را داشته باشد چنین کاری را نمی کند و مسلماً هر روز که تحریم ها باقی بماند و ایران ضعیف تر شود، مذاکره برای طرف آمریکایی مناسب تر
خواهد بود.
اما نکته آخر اینکه مسئولان و به خصوص دستگاه دیپلماسی کشورمان باید براین امر واقف باشند و بپذیرند که گذاشتن تمام
تخم مرغ ها در سبد برجام اشتباهی استراتژیک است. شاید برجام بتواند بستر یا محلی برای قرارگذاشتن برای مذاکره باشد، اما قطعاً نمی تواند شرایط را به روزهای اول امضای توافق هسته ای با 1+5 برگرداند. البته که اشکالی هم ندارد نام برجام را بر هرگونه تعامل یا مذاکره در جهت تامین و احقاق منافع ملی بگذاریم. اما مراد این است که فرصت سازی کنیم و به طرق مختلف چه با آمریکا و چه با سایر کشورهای جهان و همسایگان مسیر تحقق منافع ملی را درپیش بگیریم و خود را محدود و دلخوش به یک نام نکنیم.

[email protected]