فرمانده سنتکام: فشار حداکثری علیه ایران بعد نظامی ندارد

فرمانده سنتکام: فشار حداکثری علیه ایران بعد نظامی ندارد

فرمانده سنتکام: فشار حداکثری علیه ایران بعد نظامی ندارد


ایسنا :فرمانده تروریست‌های  سنتکام مدعی شد: کمپین فشار حداکثری علیه ایران تنها ابعاد دیپلماتیک و اقتصادی داشته و بعد نظامی را شامل نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، کنت مکنزی، فرمانده تروریست‌های سنتکام  در کنفرانسی خبری در شورای ملی روابط آمریکا و اعراب مدعی شد: هدف نهایی ایران خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق است.
وی با طرح این ادعا که ایران مدت‌ها تهدیدی برای خاورمیانه بوده است، اظهار کرد: ایران از عراق به عنوان میدان جنگ نیابتی خود با آمریکا استفاده می‌کند.فرمانده تروریست‌های سنتکام مدعی شد: ایران ستیزه‌جویی‌هایی را در زمینه‌های مختلف به صورت سری و آشکار نشان داده است تا باعث کاهش حمایت از سیاست‌های ایالات متحده در منطقه شود.
کنت مکنزی همچنین در اظهارات خود مدعی شد: فشار حداکثری علیه ایران تنها بعد دیپلماتیک و اقتصادی دارد و بعد نظامی را شامل نمی‌شود.