اوباما: جلب اعتماد بین‌المللی بایدن برای بازگشت به برجام زمانبر است

اوباما: جلب اعتماد بین‌المللی بایدن برای بازگشت به برجام زمانبر است


رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در گفت‌وگویی مطرح کرد که با توجه به کاهش اعتماد بین المللی به رهبری و سیاست آمریکا، بازگشت به توافق‌های بین‌المللی از جمله توافق هسته‌ای برای دولت جو بایدن با موانعی رو به رو خواهد بود و بلافاصله اتفاق نخواهد افتاد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه واسنگتن پست،  باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در گفت و گویی با این روزنامه درباره تجدید نظر در سیاست های آمریکا به ویژه در زمینه بازگشت به توافق ها و معاهده های بین المللی از جمله توافق هسته ای  گفت: به نظرم مهم است بدانیم که اعتمادی که متحدانمان و تمام جهان به رهبری آمریکا داشت یک شبه بازگردانده نخواهد شد. اوباما با اشاره به جریانات اخیر در انتخابات آمریکا گفت که برای همه سوال
 می شود که آمریکا چقدر با ثبات خواهد بود.