افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز موتور سواران و آسیب کادر درمان

بر همه ما واضح و مبرهن است که موتورسواری در شهر، به یک معضل بزرگ درحال گسترش تبدیل شده و هرچند درهر مجال ممکنی، به این معضل اشاره شده و درباره آن بسیار نوشته و گفته می‌شود، اما شهر همچنان در فضای بی قانونی موتورسواران، مدام در حال آسیب دیدن است؛ بگذریم از این‌که بسیاری از سارقان، برای سرقت از موتور استفاده می‌کنند و عبورهر موتورسوار لرزه بر اندام مردم می‌اندازد و آنان را از نظر روانی نیز دچار مشکل کرده و مردم مدام استرس حمله یک سارق موتورسوار را با خود حمل می‌کنند.


بر همه ما واضح و مبرهن است که موتورسواری در شهر، به یک معضل بزرگ درحال گسترش تبدیل شده و هرچند درهر مجال ممکنی، به این معضل اشاره شده و درباره آن بسیار نوشته و گفته می‌شود، اما شهر همچنان در فضای بی قانونی موتورسواران، مدام در حال آسیب دیدن است؛ بگذریم از این‌که بسیاری از سارقان، برای سرقت از موتور استفاده می‌کنند و عبورهر موتورسوار لرزه بر اندام مردم می‌اندازد و آنان را از نظر روانی نیز دچار مشکل کرده و مردم مدام استرس حمله یک سارق موتورسوار را با خود حمل می‌کنند.
اما موتورسوار، دراغلب موارد همچنان که از قانون می‌گریزد و شهر را در خیابان‌ها و کوچه‌ها و پیاده‌روهایش، برای مردم و خودروهای دیگر نا امن می‌کند، سبک رفتار خاصی نیز دارد. قانون‌گریزیِ عادت‌شده ضمن تردد، برخی از آنان را به سمت‎وسوی رفتارهای پرخاشگرانه با مردم نیز سوق داده موجب بروز رفتارهای خشن آسیب‌زننده از آنان می‌شود. این رفتارها علاوه بر این‌که به خود راکبان قانون‌گریز آسیب می‌زند، موجب صدمه دیدن دیگران نیز می‌شود.
نکته مهم این است که چرا یک موتورسوار به خود اجازه می‌دهد در حالی‌که هم  وارد ورود ممنوع شده، هم در خیابان یک‌طرفه می‌راند، در صورت تصادف، راننده خودرویی را که در مسیر درست حرکت می‌کند، مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهد؟ چرا باید این فرد قانون‌گریز که جامعه را با تشتت مواجه کرده به خود اجازه دهد راننده آمبولانسی را که در حال خدمت به جامعه درگیر بحران کروناست، مورد ضرب‌وشتم قرار دهد؟ به گفته معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران:« با گزارش تصادف دو دستگاه موتورسیکلت به مرکز 115 اورژانس تهران، آمبولانسی برای کمک به این افراد فرستاده می‌شود.» اما شوربختانه تکنسین اورژانس که برای کمک به خود این موتورسواران اعزام شده بود مورد ضرب‌و شتم یکی از این راکبان که تحت تاثیر الکل بوده، قرار گرفته و مجروح می‌شود.
پرسش بسیاری از مردم که هر روز یا توسط برخی موتورسواران مورد سرقت قرار می‌گیرند و یا به نحوی به‌واسطه قانون‌گریزی آنان صدمه می‌بینند، این است که چرا در مورد کنترل و مجازات این افراد، اقدام خاصی صورت نمی‎گیرد و چرا دوربین‌های راهنمایی‌ورانندگی، چشم بر تخلفات این افراد می‌بندند؟ بسیاری از موتورسواران گواهی رانندگی با موتور ندارند؛ نداشتن گواهی‌نامه بدین معنی است که آنان تحت هیچ نوع آموزشی در رابطه با شیوه‌های قانونی تردد در شهر قرار نگرفته و آزمونی در این مورد نداده‌اند. موتورسیکلت، به خودی خود وسیله ناامنی است که این روزها مورد سوءاستفاده افراد خشن و شرور نیز قرار می‌گیرد و جان و مال و امنیت روانی مردم را به مخاطره افکنده است، اما هر روز بر تعداد موتورسواران در این شهر افزوده می‌شود.