آغاز توزیع واکسن کووید-۱۹ از پایان ماه ژانویه در ایتالیا

نخست وزیر ایتالیا از آغاز توزیع واکسن کووید-۱۹ در این کشور از پایان ماه ژانویه خبر داد.

 


نخست وزیر ایتالیا از آغاز توزیع واکسن کووید-۱۹ در این کشور از پایان ماه ژانویه خبر داد.
به گزارش ایسنا، «جوزپه کونته» نخست‌وزیر ایتالیا گفت: به دنبال آن هستیم توزیع واکسن کووید-۱۹ را از پایان ماه ژانویه آغاز کنیم.
وی افزود: این واکسن نباید به صورت اجباری تجویز شود بلکه فقط به صورت داوطلبانه انجام می شود. همچنین واکسن در ابتدا برای افراد
آسیب پذیر و در معرض خطر در دسترس خواهد بود.