داغ سنگین است، لطفاً تجربه های تلخ را تکرار نکنید

ترور برنامه ریزی شده دکترمحسن فخری زاده از هر حیث سنگین و جانسوز است. اینکه دشمنان تا این حد شقاوت و عداوت نسبت به شخصیت های علمی و برجسته کشور دارند، بسیار نگران کننده است و هرچه هم که میزان امنیت شخصی و حریم خصوصی این افراد را افزایش دهیم، باز دشمن دست از خرابکاری بر نخواهد داشت و همواره در صدد ضربه زدن به سرمایه های انسانی و پتانسیل های قدرت افزای کشور خواهد بود.

داغ سنگین است، لطفاً تجربه های تلخ را تکرار نکنید

ترور برنامه ریزی شده دکترمحسن فخری زاده از هر حیث سنگین و جانسوز است. اینکه دشمنان تا این حد شقاوت و عداوت نسبت به شخصیت های علمی و برجسته کشور دارند، بسیار نگران کننده است و هرچه هم که میزان امنیت شخصی و حریم خصوصی این افراد را افزایش دهیم، باز دشمن دست از خرابکاری بر نخواهد داشت و همواره در صدد ضربه زدن به سرمایه های انسانی و پتانسیل های قدرت افزای کشور خواهد بود.
اما نکته قابل توجه در این فضای پر التهاب که احساسات جامعه جریحه دار شده و بعضاً توقعاتی برای پاسخگویی نظامی یا سخت به این اقدامات و یا پاسخگویی مقامات امنیتی به بروز آن وجود دارد، بسیار ضروری است که سقف تحمل عقلانی جامعه را بالا ببریم.
مسلماً همانطورکه رهبرانقلاب نیز دستور جدی برای پیگیری و مجازات آمران و عاملان این جنایت دادند، باید دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی درصدد شناسایی و پر کردن حفره های احتمالی در حلقه استحفاظی خود باشند و با شناسایی
مسببین داخلی و هماهنگ کنندگان آن، از تکرار این حوادث جلوگیری کنند.
همچنین در این فضای پرالتهاب که ذکر آن گفته شد، انتظار و توقع اکید وجود دارد که نیروهای مختلف سیاسی از ورود شخصی و برخورد احساسی با این اتفاق جداً خودداری کنند.
 داغ مصیبت سنگین است و همه مردم از آن ناراحت و غمگین هستند، اما لزومی ندارد عده ای بیش از دیگران نگرانی داشته باشند و این حق را به خود بدهند که اقدامات خودسرانه همچون آنچه در حوادث آتش زدن سفارت عربستان صورت گرفت را شکل دهند و بی جهت هزینه نهادهای مربوطه را افزایش دهند دست آنها را برای اقدامات اصولی و اساسی
ببندند.
امروز دشمنان منطقه ای در رأس آنها اسرائیل به همراه متحدانشان نگران از بازگشت ایران به مسیر مذاکره و تنش زدایی با غرب هستند. لذا تا زمان روی کار بودن ترامپ هرآنچه بتوانند انجام می دهند تا ایران را عصبانی و وادار به واکنشی احساسی کنند تا پل های مسیر مذاکره نابود کنند.
مسلماً این عقلانیت درمیان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی وجود دارد و اقدامات تلافی جویانه و پیشگیرانه در دستورکار قرار خواهد گرفت. به شرط اینکه عده ای در داخل کشور با اهداف خاص سیاسی مصالح کشور را به خطر نیندازند و دست به اقدامات خودسرانه نزنند.

[email protected]