انتقاد رهبر کره شمالی از وضعیت اداره اقتصاد کشور

رهبر کره شمالی در نشست دفتر سیاسی حزب حاکم کارگر به شدت از وضعیت فعلی اداره اقتصاد این کشور انتقاد کرد.


رهبر کره شمالی در نشست دفتر سیاسی حزب حاکم کارگر به شدت از وضعیت فعلی اداره اقتصاد این کشور انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رسمی کره شمالی  گزارش داد که
«کیم جونگ‌اون»، رهبر کره شمالی در نشست حزب حاکم کارگر به شدت از وضعیت اداره اقتصادی کشور انتقاد کرد.
این نشست مسائل مهمی را در ارتباط با وظایف اقتصادی بررسی و تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده که مورد موافقت همه قرار گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است که در نشست مذکور بر تضمین بنیان‌های علمی در عملیات اقتصادی و مدیریت اجرای سیاست‌های اقتصادی تاکید شده است.