همکاری اروپا با دولت بایدن در راستای احیای برجام

شورای روابط خارجی اروپا درخواست کرد؛

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا در بیانیه ای که به امضای اعضای ارشد آن رسیده است، خواستار همکاری اروپا با دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام شد.

 


اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا در بیانیه ای که به امضای اعضای ارشد آن رسیده است، خواستار همکاری اروپا با دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام شد.
به گزارش ایسنا، اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا در بیانیه ای مشترک که به امضای اعضای ارشد آن رسیده است،  ضمن اشاره به این که سیاست فشار حداکثری  دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در برابر ایران، شکست خورده است،  خواستار همکاری دولت های اروپایی با دولت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برای بازگشت به توافق
هسته ای (برجام) و تقویت آن شد.