کودکان در دوران کرونا، پرخاشگرتر شده‌اند

در دوران کرونا به دلیل محدود شدن فعالیت کودک در منزل علائم پرخاشگری بسیار تشدید شده است و به همین دلیل در شرایط کنونی شاهد شکایت‌های والدین مبنی بر سلسله رفتارهایی که توام با پرخاشگری است، هستیم.

کودکان در دوران کرونا، پرخاشگرتر شده‌اند

در دوران کرونا به دلیل محدود شدن فعالیت کودک در منزل علائم پرخاشگری بسیار تشدید شده است و به همین دلیل در شرایط کنونی شاهد شکایت‌های والدین مبنی بر سلسله رفتارهایی که توام با پرخاشگری است، هستیم.
یک روانشناس با اشاره به پرخاشگری کودکان در دوران کرونا می‌گوید پرخاشگری در کودکان شامل مجموعه‌ای پایدار از علائم تخریبی سرپیچی کردن و امتناع از تبعیت و درخواست‌های بزرگسالان متناسب با مرحله رشد کودک است.
برخی رفتارهای پرخاشگرانه در سنین خاص برای حفظ استقلال‌طلبی کودک به‌وجود می‌آید.
 در دوران کرونا به دلیل محدود شدن فعالیت کودک در منزل این علائم تشدید شده است؛ همان‌طور که گفته شد پافشاری فرد بر خواسته‌های خود برای رشد طبیعی اهمیت دارد اما حالت غیرطبیعی زمانی آغاز می‌شود که پافشاری‌های کودک به‌صورت ناهنجاری تداوم پیدا کند.
 اگر والدین برای ابراز و به کرسی نشاندن خواسته‌های خود از روش‌های افراطی استفاده کنند کشمکشی پدید می‌آید که زمینه را برای بروز پرخاشگری‌های بیشتر در کودک ایجاد می‌کند.
این کشمکش‌ها، الگویی از رفتارها مانند از کوره دررفتن، خشمگین شدن و رنجیده خاطرشدن است و تعمدا گاهی باعث ناراحت شدن دیگران خواهد شد.
گاهی این رفتارها فقط در خانه بروز می‌کند و ممکن است این نوع رفتارها در مدرسه و یا در مقابل سایر بزرگسالان و همسالان بروز نکند. والدین باید توجه داشته باشند که رفتار پرخاشگری در بسیاری از مواقع در تعامل با بزرگسالانی انجام می‌شود که کودک با آن‌ها آشنا است و می‌داند که با این رفتار به خواسته‌های او جامه عمل پوشانده می‌شود.
 در رابطه با این کودکان پرخاشگر، مداخلات خانوادگی و آموزش والدین در زمینه مهارت‌های فرزندپروری کارساز است. هم‌چنین تغییر نحوه رفتار والدین، تضعیف رفتارهای پرخاشگری کودک و تشویق رفتارهای مناسب وی نیز در زمینه مهارت‌های فرزند پروری می‌تواند کارساز باشد.