جوسب بوررل:اتحادیه اروپا تعهدی محکم به برجام دارد

جوسب بوررل:اتحادیه اروپا تعهدی محکم به برجام دارد

جوسب بوررل:اتحادیه اروپا تعهدی محکم به برجام دارد


مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه تعهدی محکم به برجام داشته و به حمایت از این توافق ادامه می‌دهد.
به گزارش ایلنا، «جوسب بوررل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه تعهدی محکم به برجام داشته و به حمایت از این توافق ادامه می‌دهد.وی با اشاره به اهمیت توافق هسته‌ای ایران، آن را عنصری کلیدی در ساختار عدم اشاعه هسته‌ای جهان دانست و تاکید کرد که برجام، دستاورد دیپلماسی چندجانبه است که به اتفاق آرا در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصویب شد.این مقام اروپایی بدون اشاره به مواضع توجیه‌ناپذیر و بی‌کنشی اتحادیه اروپا در عمل به تعهدات برجامی خود، با انتشار بیانیه‌ای غنی سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد در ایران را موجب «نگرانی عمیق» این اتحادیه دانست.بوررل مدعی شد که غنی‌سازی اورانیوم  در سطح ۲۰ درصد در تاسیسات فردو می‌تواند از نظر تکثیر جنگ‌افزارهای هسته‌ای به طور بالقوه پیامدهای شدیدی به دنبال داشته باشد.