شبکه منسجم قاچاق گوشی‌های سرقتی از ایران تا کشورهای همسایه!

موبایل‌قاپی در چندماه اخیر، به یکی از پرتعدادترین سرقت‌های کشور تبدیل شده است، به گونه‌ای که کمتر کسی را می‌توان یافت که یا خودش و یا یکی از نزدیکانش، قربانی چنین پدیده‌ای نشده باشند، ابتدا یکی از دلایل افزایش این نوع سرقت، تهیه قطعات لازم برای تعمیر گوشی‌های خراب بود، عدم وجود قطعات لازم در کشور و سفارش تعمیرکنندگان به سارقان یکی از عمده دلایل گوشی‌قاپی بود که البته هنوز هم تا حدودی یکی از دلایل افزایش سرقت گوشی است، اما اکنون خبر گوشی‌های سرقت شده از کشورهای همسایه شرقی می‌رسد، این گوشی‌ها توسط یک شبکه منسجم از سارقان و قاچاقچیان، پس از سرقت، از مرزها عبور کرده و در کشورهای همسایه به‌طور علنی در بازار به فروش می‌رسند. حتی برخی از قربانیان ادعا کرده‌اند که توانسته‌اند موبایل‎های‎شان را در کشورهای همسایه شرقی ایران ردیابی کنند.

شبکه منسجم قاچاق گوشی‌های سرقتی از ایران تا کشورهای همسایه!

موبایل‌قاپی در چندماه اخیر، به یکی از پرتعدادترین سرقت‌های کشور تبدیل شده است، به گونه‌ای که کمتر کسی را می‌توان یافت که یا خودش و یا یکی از نزدیکانش، قربانی چنین پدیده‌ای نشده باشند، ابتدا یکی از دلایل افزایش این نوع سرقت، تهیه قطعات لازم برای تعمیر گوشی‌های خراب بود، عدم وجود قطعات لازم در کشور و سفارش تعمیرکنندگان به سارقان یکی از عمده دلایل گوشی‌قاپی بود که البته هنوز هم تا حدودی یکی از دلایل افزایش سرقت گوشی است، اما اکنون خبر گوشی‌های سرقت شده از کشورهای همسایه شرقی می‌رسد، این گوشی‌ها توسط یک شبکه منسجم از سارقان و قاچاقچیان، پس از سرقت، از مرزها عبور کرده و در کشورهای همسایه به‌طور علنی در بازار به فروش می‌رسند. حتی برخی از قربانیان ادعا کرده‌اند که توانسته‌اند موبایل‎های‎شان را در کشورهای همسایه شرقی ایران ردیابی کنند.
پیگیری‌های پلیس ایران دراین رابطه و دستگیری برخی از اعضای این باندها و شبکه‌ها، خود موید چنین رویدادی است. مسئولان مختلف کشورهای همسایه-به‌عنوان مثال منشی اتحادیه موبایل‌فروشان هرات- اعلام کرده که برای جلوگیری از چنین روندی، نیاز به نیروی بزرگی دارند. سخنگوی اداره تنظیم مخابرات افغانستان اما گفته است این نهاد در تلاش است گوشی‌های سرقتی را از کار بیندازد و در پی ایجاد یک شبکه بین‌المللی هستند تا از سرقت و قاچاق گوشی‌های موبایل جلوگیری شود. طبعا، چنین پدیده روبه فزونی که اغلب هم با خشونت و آسیب و صدمه به قربانیان همراه است، نیازمند کمک و همراهی نیروهای انتظامی همه کشورهای درگیر این پدیده است و نیروی انتظامی ایران، فقط در داخل کشور می‎تواند با این سارقان مبارزه کرده و آنان را دستگیر کند، اما از آن‌جا که در مسئله گوشی‌قاپی، اینک پای چند کشور همسایه در میان است، همراهی و کمک تمام این کشورها در جهت جلوگیری از فعالیت این شبکه مخرب و آسیب‌رسان به‌شدت ضروری به نظر می‌رسد، چرا که این نوع رفتارِ شبکه‌سازی سرقت و قاچاق، می‌تواند در صورت عدم بازدارندگی، وارد فازهای خطرناک‌تری هم بشود.