قطعنامه برکناری ترامپ با متمم ۲۵ در مجلس نمایندگان تصویب شد

قطعنامه برکناری ترامپ با متمم ۲۵ در مجلس نمایندگان تصویب شد


مجلس نمایندگان آمریکا در آخرین دقایق شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی، قطعنامه برکناری رئیس‌جمهوری این کشور با متمم ۲۵
 قانون اساسی را تصویب کرد.به گزارش ایلنا به نقل از پی‌بی‌اس، مجلس نمایندگان آمریکا ، قطعنامه برکناری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور با متمم ۲۵ قانون اساسی را تصویب کرد.این قطعنامه با ۲۲۳ رای مثبت در برابر ۲۰۵ ر ای منفی به تصویب رسید.