"شأن مردم" و معضلاتی از جنس تبعیض

روزگذشته رهبرمعظم انقلاب از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی به گرامیداشت قیام ۲۹بهمن سال ۱۳۵۶ مردم تبریز پرداختند و مسائلی را در زمینه تعالی و حفظ روحیه انقلابی مطرح ساختند. آیت الله خامنه ای حفظ حرکت انقلابی را ضرورت عملکرد در عرصه های مختلف کشور دانستند و تاکید داشتند که آفت این روحیه از نگاه مردم "تبعیض و بی عدالتی" است که متاسفانه وضعیتی را پیش آورده است که به لحاظ معیشتی در "شأن مردم و این انقلاب" نیست.

"شأن مردم" و معضلاتی از جنس تبعیض

 

روزگذشته رهبرمعظم انقلاب از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی به گرامیداشت قیام 29بهمن سال 1356 مردم تبریز پرداختند و مسائلی را در زمینه تعالی و حفظ روحیه انقلابی مطرح ساختند. آیت الله خامنه ای حفظ حرکت انقلابی را ضرورت عملکرد در عرصه های مختلف کشور دانستند و تاکید داشتند که آفت این روحیه از نگاه مردم "تبعیض و بی عدالتی" است که متاسفانه وضعیتی را پیش آورده است که به لحاظ معیشتی در "شأن مردم و این انقلاب" نیست.
با تأکید و تأیید بیانات رهبری، باید به چرایی بروز چنین وضعیت معیشتی و اجتماعی در دهه چهارم عمرانقلاب اسلامی پرداخت. بدون تعارف باید اذعان داشت که طی دو دهه اخیر روند حرکتی معیشت مردم به جای اینکه رشدی متعارف داشته باشد، سیری معکوس داشته و مدام شاهد سقوط خط فقر و ریزش اقشار بیشتری از مردم جامعه به زیر خط فقر بوده ایم. ضمن اینکه طی یک دهه اخیر این ریزش و گسترش شکاف طبقاتی به گونه ای غیرمتعارف درحال حرکت است و هر روز وضعیت مردم نسبت به روز قبل بدتر می شود و این وضعیت امروز به جایی رسیده است که به گفته رهبرانقلاب به هیچ وجه در«شأن مردم»  نیست.
اما باید توجه داشت که امروز بیشترین وجه اعتراض و انتقاد مردم نسبت به وضعیت معیشتشان، به سمت مسئولان و کارگزاران رسمی و غیر رسمی حکومت است که با عبور از دهه دوم انقلاب بعضاً دچار تغییر رویه شدند و از مسیر خدمت انقلابی خارج شدند و مشی ثروت اندوزی را پیش گرفتند. اگرچه نمی توان نسبت بی دلیل به کسی زد و انگشت اتهام به سمتشان گرفت،اما این سئوال برای جامعه وجود دارد که چطور ممکن است وضعیت عامه مردم به لحاظ معیشتی اسفناک و متزلزل گردد اما وضعیت زندگی برخی افراد داخل حکومت یا خارج شده از سیستم به
گونه ای تصاعدی روبه پیشرفت و اشرافی گرایی گذارد؟!
چطور می شود که مردم انقلابی دروضعیت تحریم ها و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی دچار ریزش طبقاتی شوند اما کارگزاران رسمی و غیررسمی که داعیه خدمت به انقلاب و انقلابیون را دارند در حلقه مصونیت از این آسیب ها قرار بگیرند و درعوض سرعت رشد و توسعه زندگی آنها افزایش یابد.
همچنان درایام سالگرد انقلاب اسلامی 57 هستیم، خانواده های انقلابی که در آن روزها یارانقلاب بودند و با خون و جان و مال خود آن را به پیروزی رساندند، امروز توقعاتی از آن انقلاب و کارگزاران انقلابیش دارند. اینکه اگر فشاروتحریم هست، باید برای همه باشد. اگر بحث مقاومت مطرح است،همه باید به سهم خود بارآن را به دوش بگیرند و به خصوص مسئولان و کارگزاران بیش از مردم عادی باید شانه در زیر این بار قرار دهند.
دیدن تعدد و میزان فسادهای صورت گرفته طی این سالها،مردم جامعه را آزرده است و دردشان دوچندان است که اغلب این فسادها با ارقامی سنگین توسط کسانی صورت گرفته که مسئولیتی داشته اند و یا از جایگاه خود سواستفاده کرده اند. این موارد آسیب بروجهه و سلامت انقلاب می زند و تبعاتش سنگین تر از میزان فسادهایی است که اخبارش را می شنویم.
مردم توقع چندانی ندارند چرا که بی توقع و بدون چشم طمع و از سر باور و عقیده سینه در برابر ظلم سپرکردند و از زمان جنگ تا کنون خود را سپربلای تمامی کارشکنی های داخلی و خارجی کرده اند. صرفاً می خواهند معیشتی استاندارد و براساس رعایت حقوق انسانی برای خود و خانواده و فرزندانشان داشته باشند. این چیز زیادی نیست... .

[email protected]