امیدواریم تحولات روزها و هفته‌های آینده در راستای تقویت برجام باشد

سازمان ملل متحد:

ایلنا :معاون سخنگوی سازمان ملل متحد خواستار تلاش تمامی طرف‌های برجام برای تقویت این توافق شد.

امیدواریم تحولات روزها و هفته‌های آینده در راستای تقویت برجام باشد


ایلنا :معاون سخنگوی سازمان ملل متحد خواستار تلاش تمامی طرف‌های برجام برای تقویت این توافق شد.
به گزارش ایلنا، «فرحان حق» معاون سخنگوی سازمان ملل متحد خواستار تلاش تمامی طرف‌های برجام برای تقویت این توافق شد.
وی از نامه هیأت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد برای پس گرفتن ادعای فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران استقبال کرده و گفت که امیدواریم هر آنچه در روزها و هفته‌های آینده انجام می‌شود، در راستای تقویت و اجرای کامل برجام باشد.حق افزود که از همه طرف‌های برجام می‌خواهیم اقدام‌هایی در راستای تقویت و حفاظت از این دستاورد مهم دیپلماتیک انجام دهند.
وی همچنین از لغو محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی استقبال کرد و گفت، این‌که دیپلمات‌ها بتوانند فعالیت‌های خود را با سهولت بیشتری انجام دهند، اتفاق خوبی است.