قیمت دلار به ۲۴ هزار و ۶۷۳ تومان رسید

قیمت دلار به ۲۴ هزار و ۶۷۳ تومان رسید


قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) در صرافی‌های بانکی به ۲۴ هزار و ۶۷۳ تومان رسید.
به گزارش مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)  یکشنبه
 ۳ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی به ۲۴ هزار و ۶۷۳ تومان رسید؛ همچنین قیمت فروش هر دلار آمریکا ۲۴ هزار و ۱۸۴ تومان است.
صرافی‌های بانکی  هر یورو (اسکناس) را ۲۸ هزار و ۸۴۹ تومان خریداری کرده و ۲۹ هزار و ۴۳۲ تومان به مشتریان می‌فروشند.