نوری المالکی:نیازی به حضور آمریکا نداریم

نوری المالکی:نیازی به حضور آمریکا نداریم

نوری المالکی:نیازی به حضور آمریکا نداریم


ایلنا :رئیس ائتلاف دولت قانون عراق تأکید کرد که اهل تسنن و کردها تمایلی به ابقای نظامیان آمریکایی در عراق ندارند.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری المعلومه، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق تأکید کرد، اهل تسنن و کردها تمایلی به ابقای نظامیان آمریکایی در عراق ندارند.«نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون خاطرنشان کرد، تمایل به حضور نیروهای آمریکا، یک برچسب غیر واقعی است که به اهل سنت و کرد نسبت داده شده است.وی در ادامه افزود: «ما نیازی به حضور نیروهای آمریکایی در عراق نداریم.»نوری المالکی همچنین تصریح کرد، مصوبه پارلمان عراق در خصوص اخراج آمریکایی‌ها نقض و زیر پا گذاشته شده است.وی ادامه داد: «دلیل و انگیزه‌ای برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و ما از حیث نظامی به آنها نیاز نداریم.»رئیس ائتلاف دولت قانون در خصوص رویکردهای دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری آمریکا نسبت به ابقای نیروهای کشورش در عراق، عنوان داشت، دولت جدید آمریکا نیروهای خود را از عراق خارج خواهد کرد.