كمبود و سايل توان‌بخشي و سرقت ويلچير وعصاي معلولان

تحريم، انواع بحران‌هاي اقتصادي و افزايش چندين برابري نرخ ارز، براغلب ابعاد زندگي شهروندان تأثير گذاشته و موجب تورم و گراني بسياري از كالاهاي سبد معيشتي مردم گشته است، از همان زمان که قیمت ارز تب کرد و به تبع آن نرخ مواداولیه مورد نیاز برای ساخت وسایل توان‌بخشی چندبرابر شد، نرخ سرقت از معلولان هم بالا رفت. عواملي ازاين دست، در مواردي كه به خورد و خوراك مردم مربوط مي‌شود، موجب كوچك‌شدن سفره آن گرديده، چنانكه برخي براي تأمين مايحتاج خود، اقدام به فروش لوازم منزل مي‌كنند. اما مسئله دردناك اين‌جاست كه اين‌روزها كارِ برخي، از فروش لوازم منزل، فراتررفته و به وسايل مورد نياز افراد داراي معلوليت خانواده نيز رسيده است. چنانكه برخي از خانواده‌ها، ويلچير، واكر وعصاي خاص معلولان خويش را به فروش مي‌رسانند؛ سرقت از بیمارستان‌ها نيز افزایش پیدا کرده و افرادی هم به بهانه این‌که مادر يا پدر پیری داشته و نیاز به ویلچير دارند، کارت شناسایی به بیمارستان می‌دهند تا ویلچر بگیرند وسپس آن‌را مي‌فروشند.

كمبود و سايل توان‌بخشي و سرقت ويلچير وعصاي معلولان

 تحريم، انواع بحران‌هاي اقتصادي و افزايش چندين برابري نرخ ارز، براغلب ابعاد زندگي شهروندان تأثير گذاشته و موجب تورم و گراني بسياري از كالاهاي سبد معيشتي مردم گشته است، از همان زمان که قیمت ارز تب کرد و به تبع آن نرخ مواداولیه مورد نیاز برای ساخت وسایل توان‌بخشی چندبرابر شد، نرخ سرقت از معلولان هم بالا رفت. عواملي ازاين دست، در مواردي كه به خورد و خوراك مردم مربوط مي‌شود، موجب كوچك‌شدن سفره آن گرديده، چنانكه برخي براي تأمين مايحتاج خود، اقدام به فروش لوازم منزل مي‌كنند. اما مسئله دردناك اين‌جاست كه اين‌روزها كارِ برخي، از فروش لوازم منزل، فراتررفته و به وسايل مورد نياز افراد داراي معلوليت خانواده نيز رسيده است. چنانكه برخي از خانواده‌ها، ويلچير، واكر وعصاي خاص معلولان خويش را به فروش مي‌رسانند؛ سرقت از بیمارستان‌ها نيز افزایش پیدا کرده و افرادی هم به بهانه این‌که مادر يا پدر پیری داشته و نیاز به ویلچير دارند، کارت شناسایی به بیمارستان می‌دهند تا ویلچر بگیرند وسپس آن‌را مي‌فروشند.
به گزارش روزنامه همشهری از «بازار داغ سرقت ويلچر و عصا»:«از زمان افزایش چند برابری نرخ ارزکه برخی از وسایل توان‌بخشی تا ۵ برابر گران شد، سرقت تجهیزات توان‌يابان از جمله عصا، واکر و ویلچير نیز افزایش یافته است.» اما سرقت وسايل توان‌بخشي توان‌يابان از برخي بيمارستان‌ها و فروشگاه‌ها تنها يك سوي ماجراست، سوي ديگر ماجرا اين است كه با وخامت تهيه وسايل توان‌بخشي، در دو سال اخیر، وضعيت برای معلولان، رفته‌رفته مشكل‌تر شده است؛ عوارض افزایش هزینه‌های زندگی طبعا برای توان‌يابان به‌دلیل شرایط خاصي كه دارند، دوبرابر بیشتر از افراد عادی است و نیز نبود سازوکارهای مناسب و فراگيرِ حمایتی از این قشر، آنان را در وضعیت معیشتی سختی قرار داده است. اگر يكي از وسايل توان‌بخشي آنان مانند ويلچير دچار مشكلي شود، به گفته تعميركاران، تعمير اين وسايل به همان اندازه خريدن آن‌ها، گران تمام مي‌شود، چون تهيه قطعات مورد نياز براي تعميراين وسايل با مشكلاتي مواجه شده است. ويلچيرهايي كه زماني قيمتي از حدود دو ميليون تومان به بالا داشتند، اكنون با قيمتي
5 برابري، به فروش مي‌رسند. طبعا چنين روندي بر سرقت اين وسايل، هم از خود افراد داراي معلوليت و هم از بيمارستان‌ها، تاثير بسياري گذاشته است، حتي خانواده‌هاي برخي توان‎يابان از اين وسایل توان‌بخشی مورد نیاز چشم‌پوشی کرده و با فروش آن، به ديگر نيازهاي مهم‌تر توان‎يابان درخانه مانده خود، مانند تهيه دارو و موارد ديگر اقدام مي‌كنند. چنين است كه بر تعداد فروشندگان تجهیزات دست دوم توان‌بخشی در خیابان جمهوری هر روز درحال افزوده شدن است. برخي از فروشندگان لوازم دست دوم توانبخشی در خیابان جمهوری اذعان دارند كه در برخي موارد تجهیزاتی را برای فروش می‌آورند که هنوز نشان و آرم بیمارستان دارد.
با توجه به چنين اوضاع ناگواري كه بر وضعيت افراد داراي معلوليت و سالمندان حاكم شده، لازم است مسئولان با دقت و پيگيري بيشتري اين ابزار و وسايل را در اختيار نيازمندان واقعي آن‌ها گذاشته و در عين حال به‌نحوي تهيه و تعمير اين وسايل را تحت پوشش مناسب قرار دهند تا از وخيم‌تر شدن اين وضعيت، جلوگيري شود، چرا كه با وجود مبلمان نامناسب شهري، توان‎يابان و سالمندان به خودي خود در شهر تردد كمي دارند، حال اگر اين كمترين وسيله‌هاي تردد از آنان سلب شود، بايد در انتظار بحران‌هاي روحي و رواني آنان نيز باشيم.