هشدار موج سوم کرونا در آلمان و تاکید بر رعایت دستورالعمل‌ها

وزیر بهداشت آلمان با اشاره به افزایش مجدد موارد ابتلا به کووید-۱۹ بر احتیاط هر چه بیشتر تاکید کرد.

هشدار موج سوم کرونا در آلمان و تاکید  بر رعایت دستورالعمل‌ها

وزیر بهداشت آلمان با اشاره به افزایش مجدد موارد ابتلا به کووید-۱۹ بر احتیاط هر چه بیشتر تاکید  کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت آلمان خواستار احتیاط بیشتر در برابر کروناویروس شد چرا که موارد جدید ابتلا روند افزایشی پیدا کرده و این در شرایطی است که مدارس سراسر کشور نیز برای بازگشایی آماده می شوند.
وی افزود: شاهد آن هستیم که آمار مبتلایان مجدد رو به افزایش است. این موضوع آزاردهنده است و عدم اطمینان در مورد بیماری و روند کنترل آن را به همراه داشته است. به همین دلیل احتیاط، انجام تست تشخیصی و واکسیناسیون باید برای هدایت در مسیری که در آن قرار داریم ادامه یابد.
از ماه نوامبر محدودیتهایی در آلمان اعمال شد که موجب کاهش موارد ابتلا به کروناویروس طی هفته های اخیر شد. اما آمار ابتلا در روزهای اخیر روند صعودی پیدا کرده و حتی در روزهای اخیر اندکی افزایش یافته که شیوع کروناویروس انگلیسی عامل این افزایش اعلام شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، کارشناسان هشدار داده اند که احتمال آغاز موج سوم کروناویروس در آلمان وجود دارد و این درحالیست که ۱۶ ایالت این کشور برخی محدودیتهای کرونایی اعمال شده را تسهیل کرده اند.