شستشو و گند زدایی ۱۲هزار متر مکعب مخزن ذخیره

در راستای حفظ کیفیت آب شرب شهر علی آباد کتول صورت گرفت؛

مدیر امور آب و فاضلاب علی آباد کتول از شستشو و گند زدایی ۱۲هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب این شهرستان خبر داد.

گرگان-قهرمان
مدیر امور آب و فاضلاب علی آباد کتول از شستشو و گند زدایی 12هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب این شهرستان خبر داد.
سوخته سرایی افزود:با تلاش همکاران این امور و در راستای حفظ کیفیت آب شرب مشترکین ، عملیات شستشوی مخزن 10هزار و
 2هزار متر مکعبی  آب شرب در این شهرستان صورت گرفت.
سوخته سرایی اظهار داشت:براساس برنامه زمانبندی انجام شده و مطابق با استانداردهای بهداشت آب تمام مراحل شستشو و گند زدایی تحت نظارت دفتر مرکز پایش بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفاي استان انجام شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب علی آبادکتول در پایان در خصوص مراحل شستشوی مخازن آب شرب اظهار داشت:ابتدا مخازن به طور کامل
تخلیه شده و سپس عملیات خارج کردن رسوبات با فشار آب و در نهایت دیواره و کف مخازن پس از شستشو توسط مواد گندزدا با غلظت مناسب چند بار شستشو می‌شود.
گفتنی است؛ با اتمام عملیات شستشوی مخازن 10هزار و 2هزار
متر مکعبی شهرستان علی‌آباد کتول 5 هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر 20هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار ، سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.