ادعاهای بی‌اساس گانتز علیه ایران

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به بیان ادعاهایی علیه ایران پرداخت.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به بیان ادعاهایی علیه ایران پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اسرائیل، بنی گانتز گفت:اسرائیل با متحدان خود  به خصوص آمریکا  به همکاری برای مقابله با هرگونه تهدید  از سوی ایران ادامه خواهد داد تا ایران نتواند قدرت و نفوذ خود را گسترش دهد.وی در ادامه ادعا کرد: ایران مسئول انفجار کشتی اسرائیلی است و این انفجار بخشی از اقدامات ایران در راستای فشار برای احیای مذاکرات هسته ای است.