بی‌خانمان‌های آمریکا در اولویت دریافت واکسن نیستند

بی‌خانمان‌های آمریکا در اولویت دریافت واکسن نیستند

نتایج یک تحقیق نشان داده مقامات 18 ایالت آمریکا علیرغم تایید مراکز پیشگیری و کنترل بیماری در این کشور مبنی بر قرار داشتن بی‌خانمان‌ها در گروه‌های پر خطر، آن‌ها را در اولویت دریافت واکسن کرونا نگذاشته‌اند.
به گزارش  فارس، یک تحقیق نشان داده در ۱۸ ایالت آمریکا بی‌خانمان‌ها علیرغم قرار داشتن در گروه‌های پرخطر در اولویت دریافت واکسن قرار ندارند.روزنامه انگلیسی «گاردین» در این خصوص نوشت:
 ۱۸ ایالت آمریکا جامعه بی‌خانمان‌ها را در اولویت برنامه‌های خود برای توزیع واکسن کووید-۱۹، علیرغم آن که مراکز پیشگیری و کنترل بیماری در آمریکا این جمعیت را به طور خاص در گروه‌های بسیار آسیب‌پذیر 
در مقابل ویروس دانسته، قرار نداده‌اند.