عراقچی: رفع تحریم‌های‌ آمریکا، اولین و ضروری ترین اقدام برای احیای برجام است

عراقچی: رفع تحریم‌های‌ آمریکا، اولین و ضروری ترین اقدام برای احیای برجام است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه رفع تحریم های‌ آمریکا را اولین و ضروری ترین اقدام برای احیای برجام خواند و گفت: ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم‌ها و پس از راستی آزمایی آن، اقدامات جبرانی هسته‌ای خود را متوقف کرده و به اجرای کامل برجام برگردد.
به گزارش فارس، در‌ نشست حضوری کمیسیون مشترک برجام که در گراند هتل شهر وین برگزارشد، با توافق برای ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی پایان یافت. براساس توافق صورت گرفته، دو نشست کارشناسی موازی بین اعضای کمیسیون مشترک برجام جهت انجام رایزنی‌های فنی در حوزه رفع تحریم و هسته‌ای تشکیل شد. این نشست‌های کارشناسی قرار است به بحث و رایزنی در خصوص جنبه‌های فنی و جزئیات مسائل مربوط به لغو تحریم‌ها و مسائل هسته ای بپردازند و نتیجه بحث‌های خود را به کمیسیون گزارش کنند.