نتایج آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی منتشر شد

از سوی مرکز سنجش پزشکی؛

نتایج سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

نتایج آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی منتشر شد

نتایج سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
به گزارش مهر، سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی در روز پنجشنبه  ۲ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد و ۶۵۹ داوطلب در این آزمون شرکت کردند.
این دوره از آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی به صورت الکترونیک در دانشگاه های علوم پزشکی مجری آزمون برگزار شده  است.
داوطلبان میتوانند برای مشاهده نتیجه آزمون که به صورت کارنامه منتشر شده است به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir مراجعه کنند.