ایران نهمین کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد

با اعلام موافقت ۸ کشور عضو شانگهای؛

ایران نهمین کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد

 جمهوری اسلامی ایران بطور رسمی به عضویت کامل اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای درآمد.
 جمهوری اسلامی ایران تا کنون به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور داشت در بیست ویکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به عضویت کامل این سازمان درآمد.
آیت الله دکتر ابراهیم رییسی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان سخنرانی در این سازمان ضمن تشکر از اعضای سازمان همکاری شانگهای برای عضویت دائمی ایران در این سازمان تصریح کرد: امیدوارم سازمان شانگهای در ادامه مسیر بالنده خود را که موفق شده در مدت کوتاه جایگاه منطقه ای و بین المللی ممتازی را کسب کند، تداوم بخشد.