مجاهد: خواهان قطع قاچاق مواد مخدریم

مجاهد: خواهان قطع قاچاق مواد مخدریم

مجاهد: خواهان قطع قاچاق مواد مخدریم

 اسپوتنیک :سخنگوی طالبان با اشاره به اینکه این گروه خواستار قطع تمام مسیرهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان است، گفت که بسیاری از کشورها می توانند در این زمینه این گروه را یاری کنند.به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، «ذبیح الله مجاهد» معاون وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی دولت موقت طالبان و همچنین سخنگوی این گروه اعلام کرد که این گروه می‌خواهد تمام مسیرهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای دیگر را قطع کند و در این زمینه از روسیه طلب یاری می‌کند.
مجاهد در همین رابطه گفت: می‌خواهیم قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای دیگر را متوقف کنیم. ما تمام مسیرها را مسدود خواهیم کرد. کاشت حشیش در افغانستان نیز مشکلی جدی به شمار می‌آید و بسیار مهم است که به کشاورزان جایگزینی (برای کاشت) ارائه شود. در همین زمینه، بسیاری از کشورها از جمله روسیه می‌توانند در قطع مسیرهای قاچاق مواد مخدر کمک کنند.