تایوان: چین مجرم اصلی در افزایش تنش‌ها در منطقه است

تایوان: چین مجرم اصلی در افزایش تنش‌ها در منطقه است


دولت تایوان با بیان اینکه چین حق ندارد از معاهده سه‌جانبه آمریکا، انگلیس و استرالیا در حوزه اقیانوس هند-آرام انتقاد کند، پکن را به
دامن زدن به تنش‌ها در تنگه تایوان متهم کرد.
به گزارش  فارس، در حالی که بیشتر کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا از معاهده نظامی جدید آمریکا، انگلیس و استرالیا در حوزه
 اقیانوس هند-آرام انتقاد کرده‌اند اما تایوان مدعی است چین حقی برای انتقاد از این توافق ندارد.دولت تایوان  با مقصر دانستن پکن در افزایش تنش‌ها در منطقه جنوب شرق آسیا و تنگه تایوان، مدعی شد که چین
 حق ندارد از معاهده جدید در حوزه اقیانوس هند-آرام انتقادی کند.