نقش خانواده در تربیت "علی لندی" ها

"علی لندی" نوجوان پانزده ساله ایذه ای دو هموطن خویش را از یک آتش سوزی بزرگ نجات داد اگرچه خود دچار سوختگی شدید شد و درگذشت. امروز درتمام فضای مجازی حرف از اوست که باردیگر تنور اخلاق و انسانیت را در عصری که همه دچار سردی و کرختی دراین فضا شده ایم، داغ کرده است.

نقش خانواده در تربیت "علی لندی" ها

"علی لندی" نوجوان پانزده ساله ایذه ای دو هموطن خویش را از یک آتش سوزی بزرگ نجات داد اگرچه خود دچار سوختگی شدید شد و درگذشت. امروز درتمام فضای مجازی حرف از اوست که باردیگر تنور اخلاق و انسانیت را در عصری که همه دچار سردی و کرختی دراین فضا شده ایم، داغ کرده است.
او به ما نشان داد که هنوز فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی نمرده است و نسل امروز نیز با تمام اتهاماتی که روانه اش می شود، پرچم انسانیت را زمین نگذاشته است. اما باید به یک نکته ظریف و حیاتی دراین باره اشاره کنیم تا به خود ودیگران تلنگری بزنیم و امثال "علی لندی" ها را از یاد نبریم.
آن نکته اهمیت و نقش "تربیت خانوادگی" در ایجاد یک روحیه انسان محور در فرزندانمان است که اگر صحیح و منطبق بر اصول اخلاقی باشد،خروجی آن "علی لندی" خواهد شد. شکی دراین نیست که اتخاذ تصمیمی به بزرگی ازدست دادن جان برای نجات جان دیگران، نشأت گرفته از احساس درونی فرد است، اما تربیت خانوادگی نقش بسزایی در ایجاد این احساس در لایه های زیرین و عمق وجود فرزندان خواهد داشت.
فراموش نکنیم تربیت صحیح فرزندان درخانواده،حتی در شرایط سخت اقتصادی کنونی مانع از بی تفاوتی افراد نسبت به یکدیگر خواهد شد.اگر امروز از اقدام علی لندی به خود می بالیم و درغم فراغش می سوزیم، باید کمی تامل و تعقل نیز داشته باشیم و ببینیم شیوه نامه های تربیتی ما در خانواده به گونه ای بوده است که فرهنگ ازخودگذشتگی خروجی آن باشد؛ یا اینکه رفتار و عمل ما به گونه ای است که زرنگی و عبور از دیگران برای رسیدن به جایگاه بالاتر را خواسته یا ناخواسته به فرزندانمان آموزش می دهیم؟!