چرا برای خود سرطان درست می کنیم؟!

بازار خودرو به قدری دچار اشکال و آفت است که گویا دیگر نمی توان به مسیر درست و عملکرد منطقی در آن دست یافت. دلال های بازار بعضاً از معاونین چند وزیر قدرتشان بیشتر است و از وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت صنعت و وزارت راه و سایر نهادهای مرتبط، نفوذ خود را به گونه ریشه دار کرده اند که هرگونه اصلاح امور در مسیر منطقی آن اگر برخلاف منافع آنها باشد،محکوم به شکست است!.

چرا برای خود سرطان درست می کنیم؟!

بازار خودرو به قدری دچار اشکال و آفت است که گویا دیگر نمی توان به مسیر درست و عملکرد منطقی در آن دست یافت. دلال های بازار بعضاً از معاونین چند وزیر قدرتشان بیشتر است و از وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت صنعت و وزارت راه و سایر نهادهای مرتبط، نفوذ خود را به گونه ریشه دار کرده اند که هرگونه اصلاح امور در مسیر منطقی آن اگر برخلاف منافع آنها باشد،محکوم به شکست است!.
حال در چنین وضعیتی، فراهم سازی فرصت رانت خواری و دلالی و ایجاد بازار سیاه در این حوزه چه علت و دلیلی دارد. پس از آنکه مجلس در یک مصوبه آزادشدن واردات خودرو‌های خارجی را در دستور کار قرار داد، بنیاد شهید هم از واردات ۵ تا ۶ هزارخودرو خارجی برای جانبازان خبر داد.
مسلماً این اقدام در راستای کمک های حمایتی برای جانبازان عزیز است و ما نیت دیگری را براین تصمیم باز نمی کنیم.
ما کمی قضیه را بازتر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی قرار است رخ دهد.
درحال حاضر ما درحدود 600 هزار جانباز داریم و براساس تصمیم اخیر بنیاد شهید قرار است 6هزار خودروی خارجی برای این عزیزان وارد کشور است. ابتدا سئوال این است که این 6هزار خودرو به چه نحوی قرار است میان 600 هزارنفر تقسیم و سهمیه بندی شود؟!
نکته دوم آیا جانبازان عزیز ما از اقشاری هستند که توانایی خرید
ماشین های چند میلیاردی خارجی داشته باشند؟! قطعاً چنین نیست و اینجا کافی است مراجعه ای به سایت های خرید و فروش ماشین داشته باشید و آگهی هایی تحت عنوان "خرید حواله ماشین خارجی جانبازان" را مشاهده کنید. به عبارتی جانبازان عزیز تبدیل به حواله فروشان در بازار خودرو خواهند شد و دلالان بهترین فرصت برای داغ کردن بازارسیاه خودروهای خارجی را خواهند داشت.
بیش از این بحث را باز نمی کنیم و به سمت نیت خیرخواهانه بنیاد شهید می رویم. آیا راه دیگری از سوی مدیران و برنامه ریزان در این نهاد اندیشیده نشده که زمینه حمایت نقدی و غیرنقدی برای جانبازان عزیز را فراهم کنند.آیا این در شأن جانبازان ماست که خود را درگیر دلال بازی های بازار خودرو کنند. با هرکدام از آنها که صحبت می کنیم از این مسئله ناراضی هستند و این اقدامات را ضربه به وجهه خود می دانند.
مسلماً این عزیزان به سبب آسیب هایی که به لحاظ جسمی و روحی به خود و خانواده هایشان وارد شده نیازمند حمایت هستند، اما این حمایت باید در چارچوبی سازنده باشد نه اینکه بخواهیم برای کمک به بخشی از جامعه، بازار رانت و دلالی را در اقتصاد فراهم کنیم و تبعات آن به صورت دومینو وار در بخش های دیگر اقتصاد تاثیر بگذارد و کل جامعه دچار خسارت کند.
خانواده معزز شهدا و جانبازان سرافراز کشور بارها درمورد چنین اقداماتی انتقاد کرده اند و آن را برخلاف ارزش های اخلاقی می دانند،
کما اینکه این قبیل تسهیلات غیراصولی حمایت سازنده ای از این عزیزان تلقی نمی شود و نهایتاً می بنیم که ماشین های خارجی چند میلیاردی که با ارز ملی وارد کشور شده است در اختیار کسانی قرار می گیرد که... .