لطفاً شرایط را عادی جلوه ندهید!

پیش از شروع بحث باید از اقدامات مسئولان در افزایش واردات واکسن تشکر کرد و از زحمات بی بدیل کادر درمان قدردانی داشته باشیم. چرا که روند نزولی قربانیان و افزایش آمار واکسینه شدگان جامعه بیانگر اقدامات موثر این عزیزان در روند مبارزه با کرونا می باشد.

لطفاً شرایط را عادی جلوه ندهید!

پیش از شروع بحث باید از اقدامات مسئولان در افزایش واردات واکسن تشکر کرد و از زحمات بی بدیل کادر درمان قدردانی داشته باشیم. چرا که روند نزولی قربانیان و افزایش آمار واکسینه شدگان جامعه بیانگر اقدامات موثر این عزیزان در روند مبارزه با کرونا  می باشد.
اما مسئله اصلی دردی است که همواره ما دچار آن می شویم و با یک نگاه خوش بینانه و حماسه آفرینی، خود را فریب می دهیم و متاسفانه مجدد از آفت های موجود ضربه می خوریم. درحال حاضر نیز ما دچار همان حماسه آفرینی خود ساخته شده ایم و با بیان این گزاره که "70 درصد جامعه را واکسینه کرده ایم"، به دنبال گرفتن جشن واکسیناسیون هستیم و درحال عادی جلوه دادن شرایط و
غلبه بر کرونا هستیم.
درحالی که واقعیت چیز دیگری است و آنچه حقیقت است آمار بیش از 200 نفری است که هر روز روی تخت بیمارستان ها جان
می دهند و چند صد مبتلای جدیدی هستند که آمارشان ثبت
می شود.
به پشتوانه همین رویکرد توهمی دیدیم که در این تعطیلات چند روزه مردم اکثراً راهی جاده ها شدند و ترافیک سنگین چند ساعته در جاده های شمال شکل گرفت. حقیقت این است که ما 12 میلیون نفر را دو دوز واکسن زده ایم و الباقی آمار مربوط به کسانی است که تنها دوز اول را دریافت کرده اند.
بنابر نتایج پزشکی دریافت دوز اول به هیچ وجه نمی توان بدن را در مقابل ویروس کرونا محافظت کند و حتی دوز دوم نیز نمی تواند مصونیت کامل را در مقابل ویروس ایجاد کند.
کما اینکه بسیاری از بیماران و حتی قربانیان را درمیان دوستان و آشنایان دیدیم که هر دو دوز واکسن خود را تزریق کرده بودند!
این اشتباه از سوی مسئولان که بخواهند جهت ارائه عملکرد خود، شرایط را خوب و امن نشان دهند، عملاً به منزله از بین بردن تمام دستاوردهایی است که با هزینه های فراوان جانی و مالی از سوی کادردرمان و مردم حاصل شده است.
برداشته شدن محدودیت ها و عادی شدن روال عادی زندگی در مقابل کرونا،اشتباهی بزرگ است که قطعاً ضربه سنگین بر سلامت جامعه وارد خواهد ساخت. زمانی می توان شرایط را عادی جلوه داد که 80 تا 90 درصد جامعه واکسینه و دوز دوم را دریافت کرده باشند.
لذا می بینیم که امروز کشورهایی که هر دو دوز واکسن را به مردم خود تزریق کرده اند به صورت تدریجی محدودیت های کرونایی را حذف کرده اند و در عین حال وارد مرحله تزریق دوز سوم شده اند.
اینکه ما هنوز دوز اول را به تمام مردم تزریق نکرده ایم،درصدد حماسه آفرینی باشیم و موفقیت خود را جشن بگیریم، عین خود فریبی است و قطعاً ضربات سنگینی از کرونا خواهیم خورد. بهتر است معقول رفتارکنیم و محدودیت ها را به اشکال دیگری دنبال کنیم تا هم آسایش مردم فراهم شود و هم جلوی پیشرفت ویروس در فضای واکسیناسیون را بگیریم.