روند گفتگو با عربستان را جناحی نکنیم

به گفته سخنگوی وزارت خارجه تاکنون چهاردور مذاکره میان هیئت ایرانی و سعودی شکل گرفته و گفتگوها بدون توقف ادامه دارد. براساس اخبار منتشرشده مهمترین موضوعات فی مابین درمورد امنیت خلیج فارس و بازگشایی سفارتخانه ها میان دو کشور بوده است.

روند گفتگو با عربستان را جناحی نکنیم

به گفته سخنگوی وزارت خارجه تاکنون چهاردور مذاکره میان هیئت ایرانی و سعودی شکل گرفته و گفتگوها بدون توقف ادامه دارد. براساس اخبار منتشرشده مهمترین موضوعات فی مابین درمورد امنیت خلیج فارس و بازگشایی سفارتخانه ها میان دو کشور بوده است.
اگرچه هنوز محتوا و شرح مذاکرات طرفین عمومی و علنی نشده است،اما باهمین مقدار محدود اطلاعات نیز برخی افراد و گروه ها سمپاشی های خود را آغاز کرده اند و درصدد تخریب روزنه های ارتباطی برآمده اند.
برکسی پوشیده نیست که سردی روابط میان ایران و عربستان باعث شد تا حاکمان جدید این کشور تمام پروتکل های سنتی و دیپلماتیک میان طرفین را کنار بگذارند و به سمت دشمنی علنی با ایران حرکت کنند و جبهه ضد ایرانی در منطقه را تقویت و علیه منافع کشورمان در سطح جهان اقدام کنند. این رویه دولت سعودی آسیب و هزینه های بسیاری برکشورمان تحمیل کرد و مسبب آن نیز رویکردهای منفی و سلیقه گرایی افراطی برخی جریان ها و گروه هایی بود که اقدام به تخریب و آتش زدن سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد کردند.
امروز نیز پس چندسال فعالیت دیپلماتیک و رایزنی های با واسطه و بی واسطه زمینه ای برای بهبود روابط و از سرگیری فعالیت سفارتخانه در دوکشور فراهم شده است، اما باز شاهد برخی اقدامات مخرب هستیم که باردیگر می توان روابط طرفین را به سردی بکشاند.
به عنوان مثال برخی رسانه ها و افراد که رویکردی افراطی به رابطه با دولت سعودی دارند،معتقدند ایران باید به شرط آتش بس در یمن و خروج نیروهای ائتلاف سعودی از خاک این کشور، حاضر به از سرگیری روابط شود!
درحالی که به گفته سخنگوی وزیرخارجه کشورمان تعیین تکلیف اوضاع یمن با مردم این کشور است و این ملت یمن هستند که باید آینده و وضعیت کشور خود را با تصمیمات و اقدامات خود مشخص
 نمایند.
چنین نگرشی از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان به منزله اقدام برای تنش زدایی در روابط با دولت سعودی است و مسلماً در چنین رویکردی مناسبات و حساسیت های استراتژیک کشورمان لحاظ خواهد شد.
لذا پرداختن به موضوعات حاشیه ای و افزایش هزینه های درونی برای تیم مذاکره کننده با عربستان به طورکلی برای کشورمان،حاصلی جز منفعت طلبی عده ای با گرایشات و سلایق افراطی نخواهد داشت.
درحالی که نداشتن دشمنی درحد و اندازه عربستان که به عنوان پدرخوانده اعراب منطقه شناخته می شود و از ثروت و قدرت لابی درمیان کشورهای منطقه و جهان برخوردار است، می تواند برای کشور موفقیتی بزرگ محسوب شود. کما اینکه بهبود روابط میان دو قدرت منطقه ای و مذهبی درجهان اسلام می تواند علاوه بر تامین امنیت خلیج فارس،زمینه کاهش آسیب به ملت ها در مواقع بحرانی همچون آنچه در افغانستان شاهدش بودیم را فراهم سازد و شرایط را تحت کنترل بگیرد.