حقوق زنان را صرفاً با نگاه رسمی تفسیر نکنیم

درمورد حقوق زنان همواره مباحث قابل بحث وجود دارد و تفاسیر مختلفی در مورد مسائل مربوط به این حوزه مطرح می شود. مسائلی همچون حجاب، مشارکت های عمومی،فعالیت های ورزشی و شغلی و بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی، مسائلی هستند که باید مطابق با نیازهای جامعه و رشد و آگاهی عمومی مورد تفسیر و تعیین و تغییر قرار گیرد.

حقوق زنان را صرفاً با نگاه رسمی تفسیر نکنیم

 

 

درمورد حقوق زنان همواره مباحث قابل بحث وجود دارد و تفاسیر مختلفی در مورد مسائل مربوط به این حوزه مطرح می شود. مسائلی همچون حجاب، مشارکت های عمومی،فعالیت های ورزشی و شغلی و بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی، مسائلی هستند که باید مطابق با نیازهای جامعه و رشد و آگاهی عمومی مورد تفسیر و تعیین و تغییر قرار گیرد.
اخیراً معاونت زنان قوه مجریه درمورد نقش زنان و رویکردها نسبت به جایگاه آنها در داخل و خارج مطالبی را بیان داشته است که می بایست برخی نکات را در این باره بیان داشت. درباره نقش زنان در جنگ گفته شده است که درهمه جای دنیا زنان عامل بازدارنده جنگ هستند اما در ایران زنان در جبهه مقاومت مشوق و پشتیبان مردان هستند.
دراین باره باید اذعان داشت که هیچ زنی و هیچ مادری طاقت جنگ و درگیری را ندارد و این ناشی از خلقت آنهاست و ربطی به ملیت آنها ندارد که مثلاً در اروپا زنان دست و پاگیر باشند در ایران زنان مشوق جنگ و مقاومت! ضمن اینکه بحث منافع ملی هیچ ارتباطی به جنسیت ندارد و مرد و زن برای حفظ استقلال و خاک میهن جان ها و خون ها بدون چشم داشت نثار راه وطن می شود.
درمورد فعالیت های اجتماعی و ورزشی انتقاداتی به اقدام اخیر فرانسه درمورد ممنوعیت استفاده از حجاب در میادین رسمی ورزشی مطرح شده است که از سوی بسیاری از جریان ها و رسانه های خارجی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. اما باید به این مسئله نیز اشاره کنیم که ما خود نیز همچنان درگیر این مسئله هستیم که در مورد ورود زنان با حجاب باید چه کنیم و هر بار در برخی مسابقات رسمی و خارجی به اجبار درب
ورزشگاه ها را بر روی آنها می گشاییم و یا در برخی از استان ها ممنوعیت برای برخی رشته ها وضع کرده ایم که اساساً برخلاف قوانین مصوب است و تنها
 سلیقه گرایی اعمال می شود.
این سبک متناقض و دوگانه برخورد کردن با مسئله زنان و نیازها و خواسته های آنها، به هیچ وجه تامین کننده زمینه رشد و تعالی حقوق زنان نمی باشد. چرا که بایک مسئله انسانی بعضاً با رویکردهای سیاسی و جناحی برخورد می شود. خیلی شفاف و بدون تعارف باید اذعان داشت که امروز درمورد برخی امور مربوط به زنان، ما فرامین و دستورات شرعی را رعایت نمی کنیم و تفسیر خاص خود را در مورد آنها بیان می داریم.
درحالی که در دین اسلام شأنیت و جایگاه زنان برابر با مردان در نظر گرفته شده و در فقه شیعی نیز این برابری به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه ما درمورد پرداختن به حقوق زنان همواره نگاه ترحم انگیز به نا برابری های موردی در برخی کشورهای منطقه و جهان داریم، اما درمورد مسائل مربوط به جامعه داخلی رویکردی متفاوت اتخاذ می کنیم.
واقعیت این است که امروزه جوامع مختلف به این واقعیت رسیده اند که باید از توان نیروی انسانی زنان در تعالی و پیگری روند توسعه استفاده کنند و نوعی مشارکت را برای آنها فراهم سازند. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم، چرا که علاوه بر نیاز به توان و دانش و مهارت زنان در عرصه های مختلف باید به خواست آنها برای اثر گذاری و تبیین نقششان در جامعه توجه داشت. امروز نسل جدید زنان کشور با اتکا به دانش و آگاهی عمومی آماده نقش آفرینی هستند تا علاوه بر ادای سهم خود به سازندگی کشور، از حقوق اجتماعی خود بهره مند شوند. لذا باید نگاه دوگانه خود به مسئله زنان در داخل و خارج از کشور تغییر و تعدیل کنیم.