مردم از گفته های مسئولان در مورد افزایش قیمت ها نگرانند

همچنان بحث ها و تفسیرهای مختلفی در مورد نحوه اجرای برنامه ریزی های ارزی برای سال آینده مطرح می گردد و مردم هر روز به یک نحوی نگرانی های خود را بروز می دهند. اینکه قرار است ارز ترجیحی به کدام کالاها اختصاص یابد و یا به کل حذف شود هنوز مشخص نیست و علیرغم تصویب کلیات بودجه هنوز تعیین تکلیفی برای آن متصور نیست.

مردم از گفته های مسئولان در مورد  افزایش قیمت ها نگرانند

 

همچنان بحث ها و تفسیرهای مختلفی در مورد نحوه اجرای برنامه ریزی های ارزی برای سال آینده مطرح می گردد و مردم هر روز به یک نحوی نگرانی های خود را بروز می دهند. اینکه قرار است ارز ترجیحی به کدام کالاها اختصاص یابد و یا به کل حذف شود هنوز مشخص نیست و علیرغم تصویب کلیات بودجه هنوز تعیین تکلیفی برای آن متصور نیست.
هر بار نیز راهکاری برای جبران آن و احتمالا جلوگیری از فشار بر آسیب پذیری اقشار ضعیف جامعه تشریح می گردد. اما نگاه کلی و جامعی برای این موضوع شکل نگرفته است.
از سوی دیگر مسئولان در پست ها و مناصب مختلف مدام از احتمال افزایش چند برابری قیمت ها به خصوص اقلام خوراکی خبر
می دهند. این مسئله برای مردم بسیار نگران کننده است که امروز با تمام فشارهای موجود باز در حال تحمل کردن مشکلات معیشتی هستند، و اگر قرار بر این باشد که نظام قیمت ها رشد دو برابری را پیدا کند، قطعاً زندگی بسیاری از مردم به مرز فروپاشی خواهد رفت.
مردم به دفعات تجربه کرده اند که وعده ها و حرف هایی که از افزایش یارانه های نقدی ویا اعطای کارت کالا زده می شود، و گفته می شود که چنین طرح هایی مراعات حال اقشار ضعیف شده است، خیالی باطل است و قرار است بار فشار تغییرات اقتصادی بر دوش مردم نهاده خواهد شد.
مشکلات اقتصادی به قدری است که به نظر نمی رسد این
تن بیمار جامعه طاقت یک جراحی بزرگ را داشته باشد. جدای از جراحی اقتصادی بحث نگرانی های روانی برای جامعه غیرقابل تحمل شده است.
این بلاتکلیفی موجب سردرگمی مردم در امورات اقتصادی شده است.
اکثر مشاغل این روزها دچار رکود شدید شده اند و داد و ستد چندانی در بازار صورت نمی گیرد. درحالی که همه ساله در دو ماه پایان سال شاهد جنب و جوش بیشتر اقتصاد در کشور
بودیم.
این ها همه نشان از بارمنفی روانی این وضعیت بلاتکلیفی است. اقتصاد و معیشت مردم چیزی نیست که بتوان با اظهارنظرهای مختلف و یا سلیقه ای با آن برخورد کرد.
باید قدری برای وضعیت فعلی مردم به درکی واقعی برسیم. این درک واقعی به معنای فهم وضعیت سخت و نگران کننده مردم در این فضاست. اگر نخواهیم حال مردم را ملاک عمل قرار دهیم و صرفاً به انجام برنامه و تصمیمات اتخاذ شده و بدون پالایش واقعیت ها اقدام کنیم، عملاً در حق مردم اجحاف خواهد شد و بربار مشکلاتشان افزوده می گردد و این زیبنده کشورمان نیست و مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت.